China Radio International

โครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐบประชาชนจีน

ฟังดีดีมีรางวัล

สานสัมพันธ์ไทยจีน

       รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนขอเชิญท่านผู้ฟังตอบคำถามชิงรางวัล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-19 สิงหาคม นี้ ลุ้นรางวัลรายวันตราประทับหินอ่อนจัดทำเป็นพิเศษจากจีน และรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ผู้โชคดี 3 ท่าน จะได้ท่องเที่ยวจีนฟรีประมาณ 1 สัปดาห์ กติกาง่ายๆ ฟังรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนแล้วตอบคำถามในรายการทาง SMS โดยพิมพ์ CI เว้นวรรคแล้วตามด้วยคำตอบส่งมาที่ 4554523

      นอกจากคำตอบแล้วคำติชมและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนารายการ

      แล้วพบกันที่จีนนะครับ

คำถาม
สวนสัตว์ปักกิ่ง
จับจ่ายเพลิดเพลินที่ตลาดหงเฉียวกรุงปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ้--เมืองแห่งมนต์เสน่ห์
พิพิธภัณฑ์รูปปั้นทหารม้าในสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
เหยาหมิง
ชา
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในกรุงปักกิ่
ผ้าไหมจีน
ขงจื่อ
หูท่ง-ซื่อเหอย่วน
พระราชวังโบราณ
หอเทียนถาน
กำแพงเมืองจีน
งิ้วปักกิ่ง
พราะราชวังฤดูร้อน
อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
เหมา เจ๋อตุง
เพลงชาติจีน
เติ้ง เสี่ยว ผิง
ธงชาติและตราแผ่นดิน