China Radio International

โปสต์การ์ดในชื่อ"ตรวจพลสวนสนามในยุคเจริญรุ่งเรือง"ที่มีรอยปรุยาว 10 เมตรออกจำหน่ายเป็นวันแรก (P) 2009/10/09
การทบทวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เปิดตัวของที่ระลึก "การตรวจพลสวนสนาม" (P)
 •  2009/10/27
 • นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปตัวเลข 60 เพื่อฉลองการครบรอบ 60 ปีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (P)
 •  2009/10/13
 • คนนับหมื่นฝ่าสายฝนชมขบวนรถเฉลิมฉลองวันชาติจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินวันสุดท้าย (P)
 •  2009/10/12
 • ของสะสมที่เกี่ยวกับวันชาติจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก (P)
 •  2009/10/09
 • วันหยุดวันชาติจีนสิ้นสุดลงแล้ว (P)
 •  2009/10/09
 • ประธานาธิบดีจีนตรวจเยี่ยมรักษาความปลอดภัยช่วงวันชาติในกรุงปักกิ่ง (P)
 •  2009/10/08
  อ่านต่อ>>
 • ทหารจีนขยายบทบาทสำคัญในการบรรเทาภัยแผ่นดินไหว
 •  2009/11/06
 • รูปแบบการให้เช่าบ้านที่มีเอกลักษณ์ทำให้ชาวนาในหมู่บ้านเหอเกื้อจวงกรุงปักกิ่งมีความร่ำรวย
 •  2009/10/23
 • จีนส่งเสริมการมีงานทำตามหลักการตลาด
 •  2009/10/21
  อ่านต่อ>>

  เปิดตัวของที่ระลึก "การตรวจพลสวนสนาม" (P)

  นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปตัวเลข 60 เพื่อฉลองการครบรอบ 60 ปีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (P)

  คนนับหมื่นฝ่าสายฝนชมขบวนรถเฉลิมฉลองวันชาติจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินวันสุดท้าย (P)

  ของสะสมที่เกี่ยวกับวันชาติจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก (P)

  วันหยุดวันชาติจีนสิ้นสุดลงแล้ว (P)

  ประธานาธิบดีจีนตรวจเยี่ยมรักษาความปลอดภัยช่วงวันชาติในกรุงปักกิ่ง (P)

  ช่วงท้ายวันหยุดวันชาติจีน นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับบ้าน (P)

  ดาราสัตว์งานยุ่งในช่วงวันหยุด (P)
  อ่านต่อ>>

  การไปมาหาสู่กันฉันมิตรระหว่างประเทศจีนใหม่กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ผลงานของ 60 ปีจีนใหม่
 • ศิลปะของชนชาติส่วนน้อยจีนพัฒนาไปอย่างคึกคัก
 • ความมุมานะบากบั่นเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของจีน
 • การหางานทำด้วยตนเอง หนทางแห่งความสุขของชีวิต
 • เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ—การเปลี่ยนแปลงของการโทรคมนาคม
 • เส้นทางการเรียนของหลี่ชิงหมิง
 • อ่านต่อ>>
  บทสัมภาษณ์
 • จีนในทัศนะของคนไทยที่อยู่ในจีน (P)
 • อ่านต่อ>>