จีน-ไทยลงนามข้อตกลงความร่วมมือทรัพยากรน้ำลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

2018-10-12 16:07:33 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_中国驻泰国大使吕健和泰国自然资源和环境部次长维占共同签署中泰澜湄合作专项基金水资源项目合作协议(摄影:崔沂蒙).JPG

วันที่ 11 ตุลาคม ที่กรุงเทพมหานคร นายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของมูลนิธิเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจีน-ไทย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของไทย  และเจ้าหน้าที่การทูตจากพม่า ลาว และเวียดนามเข้าร่วมพิธีลงนาม

图片默认标题_fororder_嘉宾合影(摄影:崔沂蒙).JPG

นายหลี่ว์ เจี้ยน กล่าวปราศรัยว่า ระหว่างจัดการประชุมผู้นำประเทศความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้มีข้อเสนอให้ดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำอย่างลึกซึ้ง และเสริมสร้างการพัฒนาโครงการก่อสร้างด้านชลประทาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม จนถึงปัจจุบัน จีนนำเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาในแม่น้ำล้างช้างช่วงฤดูฝนแก่ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนามอย่างจริงจังต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่จีนสร้างบนแม่น้ำล้านช้าง ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดในการ “เก็บกักน้ำในฤดูฝนและปล่อยน้ำในฤดูแล้ง” และรักษาเสถียรภาพทางอุทกวิทยาของแม่น้ำโขง ภายใต้สถานการณ์ที่ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

图片默认标题_fororder_泰国自然资源和环境部次长维占致辞(摄影:崔沂蒙).JPG

นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของจีนในการสร้างประชาคมประเทศลุ่มแม่น้ำล้างช้าง-แม่น้ำโขง ที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง  นอกจากนี้ไทยยังจะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน เพื่อร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัวใหญ่ของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

图片默认标题_fororder_中国驻泰国大使吕健发表讲话(摄影:崔沂蒙).JPG

Tim/feng/zheng

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

鲁峰