ความร่วมมือแห่งเอเชียเปซิฟิกกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

2018-11-18 23:24:25 | CRI
Share with:

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการผู้นำเอเปคครั้งที่ 26 ที่จัดเป็นเวลา 2 วัน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน ที่ปาปัวนิวกินี โดยในที่ประชุมได้ส่งสัญญาณชัดเจนที่จะสนับสนุนและรักษาการค้าเสรี ระบบการค้าพหุภาคี และการแสโลกยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ

ที่น่าสนใจคือ นายสี จิ้นผิง มีข้อเสนอ 5 ข้อ อันได้แก่ “เปิดกว้าง พัฒนา หลากหลาย สร้างสรรค์ และกฎเกณฑ์” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากแวดวงต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม “แผนการของจีนฉบับนี้ ” จะเติมพลังขับเคลื่อน 3 ประการให้กับความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

ประการแรก อนาคตของเอเชียแปซิฟิกขึ้นอยู่กับการเปิดกว้าง ปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในจุดสำคัญของประวัติศาสตร์ ได้รับผลสำเร็จจากกระแสโลกยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ และโอกาสจากการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีเกิดการแสที่ต่อต้านเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และความขัดแย้งทางการค้าอย่างรุนแรง ระหว่างการประชุมเอเปค นายสี จิ้นผิง เรียกร้องให้สร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เสรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการชี้ทิศทางและเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในอนาคตของเอเชียแปซิฟิก

เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้จัดงานนิทรรศการสินค้านำเข้านานาชาติครั้งแรก โดยมียอดมูลค่าการสั่งซื้อสูงถึง 57,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้คนเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้มาจากการเปิดตลาดของจีน และระหว่างการประชุมเอเปค บรรดาผู้นำประเทศต่างๆ แสดงว่า จะสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี สนับสนุนบทบาทองค์การการค้าโลก

ประการที่สอง ความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ การ“สร้างสรรค์นวัตกรรม” ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิตอลกลายเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ สมาชิกเอเปคพากันออกแผนการยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล แต่เนื่องจากระดับเทคโนโลยีบางประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเผชิญกับความยากลำบาก

ในเรื่องนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอว่า “เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก” “ทุ่มกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านดิจิตอล”  ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จีนยินดีร่วมแบ่งปันผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจดิจิตอลกับเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก อันที่จริง จีนเป็นประเทศใหญ่ด้านดิจิตอล และกำลังนำผลสำเร็จด้านการค้าปลีกออนไลน์ การจ่ายเงินเคลื่อนที่และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศในเอเชียแปซิฟิก 

ประการที่สาม การพัฒนาของเอเชียแปซิฟิกควรยอมรับความหลากหลาย ประเทศต่างๆ ล้วนอยากจะใช้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล แต่พื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในบางประเทศค่อนข้างอ่อนแอ จึงตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง

ในเรื่องนี้ นายสี จิ้นผิงเรียกร้องให้เคารพและยอมรับความหลากหลายของประเทศต่างๆ เคารพซึ่งหนทางการพัฒนา ปฏิบัติตามพิมพ์เขียวการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง สร้างโอกาสการพัฒนาและช่องว่างให้กับประเทศต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพัฒนาไปอย่างสมดุล เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาร่วมกัน เช่น โครงการ  “ 1 แถบ 1 เส้นทาง” ที่จีนริเริ่มนั้น ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ปี 2017 ยอดการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับประเทศรายทาง    “ 1 แถบ 1 เส้นทาง”สูงถึง 1.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างโอกาสการมีงานทำ 244,000 ตำแหน่ง ให้กับประชาชนประเทศรายทาง นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า โครงการสร้างสรรค์“ 1 แถบ 1 เส้นทาง”กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

การประชุมสุดยอดเอเปค ที่ปาปัวนิวกินสิ้นสุดลงแล้ว ก้าวใหม่ของเอเชียเปซิฟิกกำลังจะเกิดขึ้น จีนเสนอปัจจัยสำคัญในการผลักดันและคุ้มครอง 3 ประการคือ เขตการค้าเสรีเชื่อมต่อทั่วทุกด้านและเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีความหลากหลาย กระบวนการความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกจะเผชิญกับการท้าทาย ประเทศต่างๆ ควรยึดถือแนวคิดหลักที่ว่า “เปิดกว้าง สร้างสรรค์ นวัฒกรรม และยอมรับความหลากหลาย” จัดการข้อขัดแย้งด้วยการเจรจา ร่วมกันรับมือกับความท้าทาย จึงจะสามารถนำพาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ไปสู่อนาคตที่ดีงามมากยิ่งขึ้น

(Bo/lin/zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-02-2563)

林钦亮