นโยบายหลัก 5 ประการของปธน.จีน เพื่อความเป็นเอกภาพอย่างสันติ

2019-01-04 14:53:42 | CRI
Share with:

ย่างเข้าสู่ปีใหม่ กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกการครบรอบ 40 ปีที่คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ประกาศ “จดหมายถึงพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน” ในที่ประชุม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวคำปราศรัยสำคัญว่าด้วยความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบไต้หวันโดยเน้นว่า การบรรลุความเป็นเอกภาพโดยสิ้นเชิงเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลจีนและประชาชนจีนอย่างแน่วแน่ กระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีนนั้น จีนจำเป็นต้องเป็นเอกภาพและเป็นเอกภาพแน่นอน

นักวิเคราะห์ระบุว่า คำปราศรัยของนายสี จิ้นผิง เรียกร้องให้ชาวจีนสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกันผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝั่งฯ อย่างสันติ ตลอดจนกระบวนการเพื่อความเป็นเอกภาพของจีนใน 5 ด้าน ได้แก่ ร่วมมือผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน ดำเนินตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบอบ ยึดถือหลักการจีนเดียว ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และบรรลุฉันทามติระหว่างประชาชนสองฝั่งฯ เรียกได้ว่า นโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 5 ประการนั้น ปฏิบัติตามหลักการความเป็นเอกภาพอย่างสันติ เต็มไปด้วยความผูกพันของพี่น้องชาวจีนและความยุติธรรมของประเทศชาติ อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายระยะยาว และได้ชี้แนวทางให้กับการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบไต้หวันในสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้

โดยรายละเอียดแล้ว นโยบายของประธานาธิบดีจีน 5 ข้อ ไม่เพียงแต่บ่งบอกว่า เป้าหมายความเป็นเอกภาพของจีน คือ ผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน หากยังเป็นการแสดงว่า ยินดีปรึกษาหารืออย่างเสมอภาคกับวงการต่าง ๆ ของไต้หวัน เกี่ยวกับหลักการหนึ่งประเทศสองระบอบ ตลอดจนยินดีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแพทย์ และการประกันสังคมระหว่างสองฝั่งฯ  อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเป็นเอกภาพอย่างสันติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการตักเตือนอย่างจริงจังว่า จะไม่อนุญาตให้ไต้หวันแยกตัวออกจากจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

(Tim/Cui/Zheng)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-06-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-06-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 17-6-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 15-06-62

  • เกาะกระแสจีน 15-06-2562

崔沂蒙