10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนให้ความสนใจในการประชุมสองสภาปี 2019 - 2

2019-03-12 09:57:09 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_两会调查2

การประชุมสองสภาปีนี้ ประชาชนจีนต่างมีประเด็นต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ ก่อนจัดการประชุมฯ เว็บไซต์เหรินหมินของจีนได้จัดการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประเด็นร้อนต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการประชุมสองสภาปีนี้ ดึงดูดชาวเน็ตจีนที่ร่วมกิจกรรมกว่า 4 ล้าน 5 แสนคน

ทางเว็บไซต์เหรินหมินได้แบ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจออกเป็น 18 ประเด็น และเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตจีนคัดเลือก 10 ประเด็นร้อนที่ตัวเองสนใจมากที่สุด โดยประเด็นเหล่านี้มีเนื้อหาครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การบริหารประเทศด้วยกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

วันนี้ พวกเรามาดูกันว่า จนถึงวันเปิดการประชุม “สองสภา” ปีนี้ 10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนสนใจมากที่สุดมีอะไรบ้าง

4. “การปฏิรูปด้านการศึกษา”

การสำรวจปีนี้ ประเด็น “การปฏิรูปการศึกษา” จัดเป็นประเด็นร้อนอันดับที่ 4 โดยประเด็นย่อยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ชาวเน็ตร้อยละ 20 ให้ความสำคัญต่อการลดภาระการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ  การควบคุมบริหารสถาบันฝึกอบรมนอกโรงเรียนให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น  การยกระดับจรรยาบรรณครู การปราบปรามแอพลิเคชั่นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 248 แห่งในพื้นที่ยากจน

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เมื่อปี ค.ศ. 2017 มีการเสนอว่า ต้องเร่งพัฒนาการศึกษาก่อนงานด้านอื่น ๆ  พยายามให้เด็กทุกคนเข้าถึงทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  ชาวเน็ตชาวจีน เห็นว่า การส่งเสริมความเท่าเทียมและการยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น ต้องใช้ความพยายามในด้านต่าง ๆ เช่น การลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท ระหว่างภูมิภาค และระหว่างโรงเรียน ให้น้อยลง ส่งเสริมความสามารถและจรรยาบรรณครู แก้ไขปัญหาการเรียนหนักเกินไปของนักเรียนในและนอกเวลาเรียน และการสนับสนุนให้เปิดโรงเรียนเอกชน เร่งพัฒนามหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่อยู่ในระดับแถวหน้าของโลก

การศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2018  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวในที่ประชุมว่าด้วยการศึกษาทั่วประเทศว่า  การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการฟื้นฟูประเทศ การพัฒนาสังคม  และเป็นงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนหลายต่อหลายรุ่น การพัฒนาการศึกษาของจีน จะขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาของประชาชนจีนทั้งหมด และส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของมนุษย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน

5. หน่วยงานราชการ “อินเทอร์เนต+”

ปีนี้ การสำรวจความคิดเห็นประเด็นร้อนของเว็บไซต์เหรินหมิน ได้มีการจัด “การบริการของหน่วยงานรัฐบาลแบบอินเตอร์เน็ตพลัส”  เป็นครั้งแรก และเป็นที่สนใจของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในอันดับที่ 5

หลายปีมานี้ รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลระดับต่าง ๆ  โดยขับเคลื่อนการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อประสานงานแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ขณะนี้ หลายพื้นที่ของประเทศจีน มีความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง ประชาชนในหลาย เมืองหากไปทำธุระที่หน่วยงานราชการ สามารถเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดได้ในหนึ่งครั้ง ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องไปเดินเรื่องหลายครั้ง เสียเวลาอย่างมาก ปัจจุบัน ชาวจีนจำนวนมากนิยมใช้บริการผ่านแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ ในการค้นหาข้อมูล จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และแจ้งตำรวจ สมัยก่อน หากต้องการทำเช่นนี้ ต้องไปถึงสถานที่ทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ สามารถดำเนินการได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังให้ข้อเสนอต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริหารหน่วยงานราชการแบบบูรณาการกับระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยเพิ่มบทบาทของบิ๊กดาต้า ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถดำเนินการยื่นเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตได้หลากหลายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การบริการแบบ  “One stop service” หรือ “ดำเนินการครั้งเดียวเสร็จสิ้นทั้งหมด” จะครอบคลุมไปถึงหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น

6. อาหารปลอดภัย

“Healthy China” จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของการสำรวจประเด็นที่ชาวเน็ตจีนให้ความสนใจในปีนี้ การที่ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งของประเทศ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เมื่อปี ค.ศ. 2017 ได้มีการเสนอให้ทุ่มเทกำลังในการดำเนินยุทธศาสตร์ “Healthy China” เพื่อให้ประชาชนจีนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น การสำรวจในปีนี้ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นว่า ต้องควบคุมความปลอดภัยของอาหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ถึงจะสามารถทำให้ประชาชนไว้ใจได้ และยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งให้ความสำคัญต่อการบริการรักษาพยาบาลในระดับท้องถิ่น

7. ปฏิรูปการจัดสรรรายได้

ประเด็นการจัดสรรรายได้ ตามมาเป็นอันดับที่ 7 ผลการสำรวจระบุว่า ชาวเน็ตจีนกว่าร้อยละ 50 มีข้อเสนอว่า การปฏิรูปการจัดสรรรายได้ของจีน ต้องให้ความสำคัญกับ “การลดกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ขยายจำนวนคนที่มีรายได้ปานกลาง และการเพิ่มรายได้ของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย” ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตจีนยังมีข้อเสนอว่า ควรให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญต่อรายได้ของข้าราชการท้องถิ่น โดยเห็นว่า ข้าราชการในชนบท หรืออำเภอมีรายได้ค่อนข้างต่ำ แต่มีงานหนักอยู่เสมอ จึงสมควรปรับปรุงการจัดสรรรายได้ของกลุ่มคนเหล่านี้  เพราะถือเป็นกำลังใจให้พวกเขาระดับหนึ่ง 

ปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา ระดับรายได้ของประชาชนจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ข้อมูลจากกรมสถิติแห่งชาติจีน ระบุว่า ปีที่ผ่านมา รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อคนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนเงินบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณอายุการทำงาน และของประชาชนในเขตเมืองและชนบท มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มณฑลหลายแห่งได้รับการยกระดับเงินเดือนขั้นต่ำให้สูงขึ้น เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ประเทศจีนได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ทำให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา จีนได้ปรับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สูงขึ้น เป็นบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 หยวนต่อเดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มรายรับที่ใช้จ่ายได้จริงของประชาชนในระดับหนึ่ง

Tim/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 26-05-62

  • เกาะกระแสจีน 25-05-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 25-05-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 24-05-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2562)

郑元萍