10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนให้ความสนใจในการประชุมสองสภาปี 2019 - 3

2019-03-13 09:53:03 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_两会调查-3

การประชุมสองสภาปีนี้ ประชาชนจีนต่างมีประเด็นต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ ก่อนจัดการประชุมฯ เว็บไซต์เหรินหมินของจีนได้จัดการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประเด็นร้อนต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการประชุมสองสภาปีนี้ ดึงดูดชาวเน็ตจีนที่ร่วมกิจกรรมกว่า 4 ล้าน 5 แสนคน

ทางเว็บไซต์เหรินหมินได้แบ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจออกเป็น 18 ประเด็น และเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตจีนคัดเลือก 10 ประเด็นร้อนที่ตัวเองสนใจมากที่สุด โดยประเด็นเหล่านี้มีเนื้อหาครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การบริหารประเทศด้วยกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

วันนี้ พวกเรามาดูกันว่า จนถึงวันเปิดการประชุม “สองสภา” ปีนี้ 10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนสนใจมากที่สุดมีอะไรบ้าง

6. อาหารปลอดภัย

“Healthy China” จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของการสำรวจประเด็นที่ชาวเน็ตจีนให้ความสนใจในปีนี้ การที่ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งของประเทศ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เมื่อปี ค.ศ. 2017 ได้มีการเสนอให้ทุ่มเทกำลังในการดำเนินยุทธศาสตร์ “Healthy China” เพื่อให้ประชาชนจีนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น การสำรวจในปีนี้ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นว่า ต้องควบคุมความปลอดภัยของอาหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ถึงจะสามารถทำให้ประชาชนไว้ใจได้ และยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งให้ความสำคัญต่อการบริการรักษาพยาบาลในระดับท้องถิ่น

7. ปฏิรูปการจัดสรรรายได้

ประเด็นการจัดสรรรายได้ ตามมาเป็นอันดับที่ 7 ผลการสำรวจระบุว่า ชาวเน็ตจีนกว่าร้อยละ 50 มีข้อเสนอว่า การปฏิรูปการจัดสรรรายได้ของจีน ต้องให้ความสำคัญกับ “การลดกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ขยายจำนวนคนที่มีรายได้ปานกลาง และการเพิ่มรายได้ของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย” ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตจีนยังมีข้อเสนอว่า ควรให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญต่อรายได้ของข้าราชการท้องถิ่น โดยเห็นว่า ข้าราชการในชนบท หรืออำเภอมีรายได้ค่อนข้างต่ำ แต่มีงานหนักอยู่เสมอ จึงสมควรปรับปรุงการจัดสรรรายได้ของกลุ่มคนเหล่านี้  เพราะถือเป็นกำลังใจให้พวกเขาระดับหนึ่ง 

ปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา ระดับรายได้ของประชาชนจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ข้อมูลจากกรมสถิติแห่งชาติจีน ระบุว่า ปีที่ผ่านมา รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อคนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนเงินบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณอายุการทำงาน และของประชาชนในเขตเมืองและชนบท มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มณฑลหลายแห่งได้รับการยกระดับเงินเดือนขั้นต่ำให้สูงขึ้น เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ประเทศจีนได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ทำให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา จีนได้ปรับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สูงขึ้น เป็นบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 หยวนต่อเดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มรายรับที่ใช้จ่ายได้จริงของประชาชนในระดับหนึ่ง

8. การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะเจาะจง

ประเด็น “การแก้ไขปัญหาความยากจน” จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของการสำรวจปีนี้ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 ในปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา การแก้ไขปัญหาความยากจนมีความคืบหน้าที่สำคัญ อัตราความยากจนลดลงอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้ว ทั่วทั้งประเทศจีนมีจำนวนผู้ยากจน 13.86 ล้านคน การสำรวจครั้งนี้ ชาวเน็ตจีนต่างให้ความสำคัญในประเด็นย่อยต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเฉพาะเจาะจง การเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายลดความยากจน การป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตระหว่างดำเนินนโยบายลดความยากจน และการยกประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินนโยบายลดความยากจนนั้น ชาวเน็ตจีนเห็นว่า ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ คือ ขาดความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน ไม่มีการควบคุมและดูแลงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาความยากจนที่ดี กลุ่มผู้ยากจนไม่มีความสามารถพอในการหลุดพ้นความยากจน ทำให้แม้พ้นจากความยากจนแล้ว ก็มักกลับมาอยู่ในความยากจนอีกครั้ง

Tim/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 23-03-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 22-03-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 22-3-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-03-62

郑元萍