สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนผ่าน “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ”

2019-03-15 11:00:37 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190315wstzf1

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ รายงานว่า เช้าวันที่ 15 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 มีพิธีปิดที่กรุงปักกิ่ง โดยได้ลงมติผ่าน “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

กฎหมายฉบับดังกล่าว มี 6 หมวด 42 มาตรา กำหนดการเข้าถึง ส่งเสริม คุ้มครอง และจัดการการลงทุนจากต่างประเทศ ถือเป็นกรอบพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศแบบใหม่ของจีน และเป็นกฎหมายที่มีบทบาทนำการลงทุนจากต่างประเทศของจีน

图片默认标题_fororder_20190315wstzf2

ช่วงปลายทศวรรษที่ 70 หลังประเทศจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนได้ออกกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 3 ฉบับ ได้แก่ “กฎหมายว่าด้วยกิจการร่วมค้าระหว่างจีนกับต่างชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “กฎหมายธุรกิจทุนต่างชาติ” และ “กฎหมายว่าด้วยสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างจีนกับต่างชาติ” ปัจจุบัน มีความเห็นให้บังคับใช้ “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ” ทดแทนกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 3 ฉบับก่อนหน้านี้ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จีนจะดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านการบัญญัติกฎหมาย

Tim/Patt/Cici

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

彭少艾