การเรียนการสอนภาษาไทยใน“มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน”ของจีน

2019-09-24 17:24:53 | CMG
Share with:

图片默认标题_fororder_20190924-1

มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลหยุนหนาน(ยูนนาน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1951 มีชื่อเดิมว่า สถาบันชนเผ่าน้อยยูนนาน นับเป็นหนึ่งในสถาบันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของจีน

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน เมื่อเดือนเมษายน ปี 2003 โดยภาษาจีนคำว่า “หมินจู๋” แปลว่า “ชนเผ่าน้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ประกอบด้วยภาควิชาภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาอินเดีย ภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลเซีย

การเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศมีคณาจารย์ที่มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนางสาวต่ง หยวน นักศึกษาจีนที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาไทยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ แนะนำถึงสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยว่า

图片默认标题_fororder_20190924-2

ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาภาษาไทยกว่า 20 ปีแล้ว อาจารย์ที่สอนภาษาไทยนั้น มีอาจารย์สัญชาติจีนประมาณ 10 ท่านและอาจารย์คนไทยอีก 1 ท่าน มีทั้งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยฯ อาจารย์จีนมีทั้งผู้อาวุโสอายุระหว่าง 50-60 ปี และอาจารย์รุ่นอายุกลางๆ ประมาณ 40-50 ปี

การเรียนการสอนมีครบถ้วนทั้งการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การแปล การท่องเที่ยว ภาษาไทยเกี่ยวกับธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และหนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งอาจารย์คนไทยมาจากเชียงใหม่ จะสอนการพูดเป็นหลัก และสอนวัฒนธรรมไทยกับประวัติศาสตร์ไทย

图片默认标题_fororder_20190924-3

มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนานมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนภาษาไทยปีละประมาณ 100 คน เป็นนักศึกษาเรียนปริญญาตรีประมาณ 40 คน นักศึกษาอนุปริญญาและนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นปริญญาตรีที่สองอีกหลายสิบคน

การเรียนการสอนภาษาไทยของที่นี่จะดำเนินตามสูตร “3+1” คือ นักศึกษาจะเรียนพื้นฐานภาษาไทยที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี แล้วจะได้โอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศไทย 1 ปี พอเรียนปี 3 เสร็จแล้วก็กลับประเทศจีนเพื่อเรียนปี 4 ต่อ หลังจากนั้นก็เขียนวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา

图片默认标题_fororder_20190924-4

สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบในเดือนมิถุนายน ปี 2019 นี้ ส่วนใหญ่หางานทำได้ราบรื่นดี และส่วนมากได้งานทำที่ประเทศไทยด้วย โดยเป็นครูสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ และมีส่วนหนึ่งเรียนปริญญาโทต่อหรือเตรียมตัวจะสอบปริญญาโทต่อไปในอนาคต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนานมีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทเรียนภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียและแอฟริกาด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน มีคณะอักษรศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้และศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชาติอาเซียนรอบข้าง เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น หากสนใจจะสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน สามารถเปิดใช้บริการและค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.ynni.edu.cn/web/pc/home

Yim/Ping/Ping

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-10-2563)

郑元萍