โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศภูเขาต้าชิงซัน เมืองฮูฮอต เขตมองโกเลียใน

2019-10-08 09:48:21 | CMG
Share with:

图片默认标题_fororder_20191007大青山1

ทางใต้ของภูเขาต้าชิงซัน เมืองฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติของจีน  และยังเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำที่สำคัญอีกด้วย เนื่องจากพื้นที่นี้แห่งนี้ถูกทำลายเป็นเวลาหลายปี จึงค่อย ๆ กลายเป็นดินทราย เขตภูเขาต้าชิงซัน มีธุรกิจเหมืองแร่ 235 แห่ง จึงทำให้มีแอ่งทรายขนาดใหญ่ 31 แห่ง มีพื้นที่ถูกทำลายรวมคิดเป็น 154.72 เฮกตาร์ ยิ่งไปกว่านั้น ขยะ และน้ำเสียจากการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ยังส่งกระทบต่อคุณภาพอากาศของเมืองฮูฮอต และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

图片默认标题_fororder_20191007大青山3

图片默认标题_fororder_20191007大青山2

ตั้งแต่ปี 2012 ทางการเมืองฮูฮอตได้ใช้กำลังอย่างเต็มที่ เน้นปรับปรุงและฟื้นฟูภาวะนิเวศในพื้นที่ทางทิศใต้ของภูเขาต้าชิงซัน ให้เป็นโครงการสำคัญและเร่งด่วนที่สุด นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ  โครงการดังกล่าวยังมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูภูมิประเทศตามลักษณะของท้องถิ่น เช่น สร้างแอ่งทรายให้เป็นทะเลสาบ ส่วนพื้นที่โดยรอบ ได้ฟื้นฟูให้เป็นทุ่งหญ้า ซึ่งถือว่าประหยัดต้นทุนด้วย

图片默认标题_fororder_20191007大青山4

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศเขตภูเขาต้าชิงซัน  ครอบคลุมพื้นที่จากตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ประมาณ 3.8 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 150 ตารางกิโลเมตร  นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีการสร้างสรรค์ทางภาวะนิเวศ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในหมู่บ้าน การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมในท้องถิ่น การทำประกันสังคมให้กับชาวบ้าน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงก่อสร้างทางน้ำ และการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เช่นสวนสาธารณะ เป็นต้น

图片默认标题_fororder_20191007大青山5

จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีโครงการย่อยหลาย โครงการ เช่น การปลูกพันธุ์พืช การสร้างเขตอนุรักษ์ทุ่งหญ้า การปลูกทุ่งหญ้า การสร้างเขตชนบทใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการแข่งม้า  การสร้างเขตท่องเที่ยว การสร้างเขตพักผ่อนสัมผัสการเกษตร และการสร้างสวนสาธารณะส่วนกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปลูกป่าเกือบ 2,700 เฮกตาร์ มีต้นไม้ประมาณ 6.3 ล้านต้น ปลูกทุ่งหญ้าพื้นที่ประมาณ 700 เฮกตาร์ในเมืองฮูฮอต สร้างเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฮาลาชิ่น พร้อมทั้งสร้างทางเดินเพื่อสุขภาพ 100 กิโลเมตร และทางรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว 100 กิโลเมตร ในสวนสาธารณะศูนย์กลางเมืองฮูฮอต  ทั้งนี้ นอกจากจะมีป่าปลูกและทุ่งหญ้าในเมืองแล้ว ยังทำให้เขตภูเขาต้าชิงซันกลายเป็นปอดสีเขียวของเมืองฮูฮอตอีกด้วย

ในโครงการดังกล่าว โครงการย่อยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทุ่งหญ้าฮูเหอถ่าลานั้น เป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการฟื้นฟูตนเองของระบบนิเวศผ่านการช่วยเหลือของมนุษย์ ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ 1,400 เฮกตาร์ ผลกระทบต่อธรรมชาติจากการขุดเหมืองแร่ ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยหินและทราย ต่อมาใน ปี 2012  ทางการเมืองฮูฮอต เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเขตภูเขาต้าชิงซัน โดยในระยะแรก ได้คัดเลือกปลูกพันธุ์พืชกว่า 20  ชนิด ผ่านไป 2 ปี ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพันธุ์พืชกว่า 50 ชนิด ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูให้กลับมีความมั่นคงเป็นปกติ ซึ่งในกระบวนการนี้ บริษัท  M-grass ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นผู้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาด้านระบบนิเวศ บริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจเพาะพันธุ์พืช  วิจัยพืช และดิน ซึ่งแสดงบทบาทสำคัญในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศหลายต่อหลายโครงการทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการวิจัย  การเพาะพันธุ์ และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของตัวเอง อีกทั้งยังมีความร่วมมือช่วยให้ประเทศอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ฟื้นฟูระบบนิเวศอีกด้วย

Tim/Ldan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-01-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-01-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-01-2563)

郑元萍