จีนเสริมมาตรการรับมือผลกระทบโควิด-19 รักษาเสถียรภาพการมีงานทำอย่างรอบด้าน

2020-03-26 15:04:04 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะรัฐมนตรีจีนประกาศ “เอกสารว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 และเสริมสร้างมาตรการรักษาเสถียรภาพด้านการมีงานทำ” นายโหยว จวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีนได้ชี้แจงถึงเนื้อหาสำคัญว่า เอกสารฉบับนี้เรียกร้องให้เร่งความเร็วการดำเนินโยบายและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ อย่างดี โดยเฉพาะให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางกับวิสาหกิจขนาดย่อม และพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการมีงานทำ

นายโหยว จวินแนะนำว่า ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีแรงงานชนบทจำนวน 290 ล้านคน โดยมี 170 ล้านคนออกไปหางานทำนอกบ้านเกิด ซึ่งแรงงานชนบทกลุ่มนี้มีความสามารถด้านการแข่งขันในการประกอบอาชีพค่อนข้างอ่อนแอ การจะให้พวกเขาเปลี่ยนอาชีพหางานทำใหม่ค่อนข้างยาก โดยกว่าครึ่งหนึ่งทำงานด้านการบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและตรงที่สุดจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวระบุชัดเจนว่า ควรชี้แนะแรงงานชนบทเหล่านี้เปลี่ยนงานได้อย่างเป็นระเบียบด้วยดี ส่งเสริมให้พวกเขามีงานทำที่บ้านเกิดหรือบริเวณใกล้เคียง สนับสนุนแรงงานที่มีฐานะยากจนให้ได้งานทำก่อน ช่วยให้แรงงานชนบทมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

นายโหยว จวิน ยังกล่าวว่า ปีนี้ ทั่วประเทศมีนักศึกษาจบใหม่จำนวน 8,740,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดังนั้น เพื่อขยายช่องทางการหางานทำให้ได้ของนักศึกษาจบใหม่ เอกสารฉบับนี้ระบุชัดเจนว่า จะให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่นำเสนอตำแหน่งงานให้กับนักศึกษาจบใหม่

YIM/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-04-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-04-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-04-2563)

鲁峰