เกษตรกรซินเจียงเร่งเพาะปลูกในเทศกาล“ลี่เซี่ย”

2020-05-05 17:09:05 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

图片默认标题_fororder_新疆农忙 (1)_副本

วันที่ 5 - 7 พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงย่างเข้าสู่เทศกาล “ลี่เซี่ย” ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งความหมายว่า หลังจากนี้เป็นต้นไป สรรพสิ่งจะเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโต เมื่อเร็ว  ๆ นี้ ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มทางภาคใต้ของเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง  กำลังเร่งเพาะปลูกผักและผลไม้ต่าง ๆ เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

图片默认标题_fororder_新疆农忙 (3)_副本

图片默认标题_fororder_新疆农忙 (2)_副本

(Tim/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

晏梓