จังหวัดปกครองตนเองปาอินกัวเหลิงของซินเจียงดัน 54 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยชาวบ้านพ้นความยากจน

2020-08-06 14:06:26 | CRI
Share with:

เดือนมีนาคมปีนี้ จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่ามองโกลปาอินกัวเหลิงของเขตซินเจียงได้เริ่มเดินหน้างานรับรองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจนจังหวัดปกครองตนเองปาอินกัวเหลิงเปิดเผยว่า ถึงตอนนี้ ทางจังหวัดได้ประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ยากจนแล้วทั้งสิ้น 54 ประเภท นำมาซึ่งโอกาสการมีงานทำและการมีรายได้เพิ่มแก่ผู้ยากจน 2,394 คน

การรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ยากจนนั้น มีความหมายสำคัญต่อการผลักดันงานช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยการบริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีเครื่องหมายมาตรฐานเดียวกัน และจะประกาศข้อมูลใหม่เป็นประจำด้วย มีความได้เปรียบด้านการจำหน่ายและการแข่งขันในตลาดอย่างชัดเจน

จนถึงขณะนี้ จังหวัดปาอินกัวเหลิงได้แจ้งรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ยากจนแล้ว 3 รอบ ทั้งสิ้น 54 ประเภท เป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจและสหกรณ์ 15 แห่ง รวมถึงธัญญาหาร น้ำมันปรุงอาหาร ผลไม้แห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่น เส้นหมี่ ลูกพลัมแห้ง และพุทราแดง เป็นต้น ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจนจังหวัดปาอินกัวเหลิงกล่าวว่า งานประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ยากจนกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ได้ยื่นผลการรับรองผลิตภัณฑ์รอบที่ 4 แล้ว

Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

孙铮