นายพินิจ จารุสมบัติแสดงความชื่นชมการต้านโควิด-19 ของจีนอย่างสูง

2020-09-08 17:18:18 | CMG
Share with:

เช้าวันที่ 8 กันยายน จีนได้จัดงานเชิดชูเกียรติผู้กล้าต้านโควิด-19 ทั่วประเทศ ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญ โอกาสนี้ นาย พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

นายพินิจ จารุสมบัติแสดงความชื่นชมการต้านโควิด-19 ของจีนอย่างสูง_fororder_พินิจ จารุสมบัติ

ถาม - ท่านพินิจ จารุสมบัติประเมินผลงานการต้านโควิด-19 ของจีนอย่างไร  การที่จีนควบคุมโควิดได้ค่อนข้างดีนั้น มีเหตุผลสำคัญที่สุดอะไรบ้าง

ตอบ  -  การที่ประเทศจีนจัดการปัญหาโควิด-19 ได้ดีนั้น  สาเหตุที่สำคัญประการแรกคือ ผู้นำจีน ซึ่งสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาด รวดเร็วและสุขุมรอบคอบ ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ ความมีอำนาจเด็ดขาด ความรวดเร็วและความสุขุมรอบคอบนั้น มีความสำคัญอันดับแรกในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

ประการที่สอง บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีความพร้อมเพรียง มีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญยิ่งคือมีความเสียสละ ดำเนินการต้านโควิด-19 แบบทั้งตั้งรับและเชิงรุก ซึ่งนับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญเชิงชี้ขาด

ประการที่สาม ประชาชนจีนมีความเสียสละ มีระเบียบวินัยมาก เห็นได้จากพอล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่น ชาวอู่ฮั่นก็ไม่ออกไปไหนเลย อยู่ในตึกอยู่ในอาคาร อยู่ในที่พักอาศัย เปิดหน้าต่างคุยกัน แลกเปลี่ยนอาหารกัน ช่วยเหลือกัน  ความเป็นเอกภาพและร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนจีนก็มีความสำคัญมากเช่นกันในการเอาชนะโควิด-19

การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้มีขนาดใหญ่มาก และมีความรุนแรงมาก ประชาชนจีนมีจำนวนมหาศาล ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จีนยังสามารถเอาอยู่ได้  ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ขอแสดงความชื่มชมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและคณะอย่างสูง

เนื่องจากประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในการต้านโควิด-19 จึงเป็นแบบอย่างการต้านโควิด-19 แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ประเทศไทยก็ได้ศึกษาวิธีการป้องกันควบคุมโควิด-19 รวมทั้งวิธีการรักษาผู้ป่วยจากจีน  ก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน

ถาม   - ท่านพินิจ จารุสมบัติมีมุมมองต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงอย่างไร

ตอบ -  ในทัศนะของผม ท่านผู้นำจีน คือประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ  ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ท่านทำงานแบบเป็นทีม มีความสุขุม รวดเร็ว และมีความเด็ดขาดมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งของท่าน ท่านมีวิสัยทัศน์ยาวไกลมาก นอกจากเรื่องจัดการปัญหาโควิด-19 แล้ว  ท่านเสนอยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งได้รับการตอบสนองจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นความหวังของประชาชน ท่านยังเสนอยุทธศาสตร์การสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งปันไม่เอาเปรียบต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการลดความขัดแย้ง ลดการทะเลาะเบาะแว้ง และลดการสู้รบของมนุษยชาติ  และเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผล ท่านเป็นสุดยอดผู้นำของโลกที่ส่งเสริมความสงบร่มเย็นของโลก

YIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2565)

陆永江