รมว.ต่างประเทศจีนระบุ การดำเนินตามหลักพหุภาคีที่แท้จริงต้องยึด "สี่การยืนหยัด" และ "สามคัดค้าน"

2021-01-14 15:58:34 | CMG
Share with:

วันที่ 13 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการยึดหลักพหุภาคี

นายหวัง อี้ กล่าวว่า ลัทธิพหุภาคีที่แท้จริงจะต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยึดมั่นในการเคารพอธิปไตยของทุกประเทศ และทุกประเทศไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรมีความเสมอภาคเท่าเทียม ควรยึดมั่นในความหลากหลายของโลก เคารพสิทธิอันชอบธรรมในการพัฒนาและสิทธิการพัฒนาที่เป็นอิสระของทุกประเทศ ควรยืนหยัดในกิจการระหว่างประเทศ หารือร่วมกันและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราคัดค้านการเมืองแบบกลุ่มแบบปิด คัดค้านการบีบบังคับประชาคมโลกด้วยกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยประเทศส่วนน้อยโดยใช้ลัทธิพหุภาคีเป็นข้ออ้าง ตลอดจนคัดค้านการใช้พหุภาคีเพื่อสร้างพันธมิตรทางอุดมการณ์ที่เจาะจงต่อบางประเทศโดยเฉพาะ Tim/LR/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

刘榕