นายสี จิ้นผิงระบุเร่งสร้าง“การกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว”

2021-02-02 09:29:25 | CMG
Share with:

วันที่ 20 มกราคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนจัดการประชุมรายงานการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี 2022 โดยย้ำอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่า ต้องเร่งสร้างแถบการกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว(มณฑลเหอเป่ย) นับเป็นการบ่งบอกว่า พร้อมไปกับการผลักดันการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ภารกิจพัฒนาใหม่ชิ้นหนึ่งก็ได้ปรากฏออกมาด้วย

“เนื้อหาใหม่แห่งยุทธศาสตร์การประสานพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย”

นายสี จิ้นผิงวางแผนการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจากยุทธศาสตร์ทุกด้านของพรรคและชาติมาโดยตลอด ซึ่งในระดับชาตินั้น ถือเป็นการจัดกิจกรรมสำคัญเชิงสัญลักษณ์ในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ส่วนในระดับภูมิภาคนั้น ได้เน้นมาหลายครั้งว่า นี่เป็นมาตรการสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์การประสานพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย

นายสี จิ้นผิงย้ำให้เร่งสร้างแถบการกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว และได้เพิ่มเนื้อหาของประเด็นใหม่ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการประสานพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย ซึ่งการพัฒนาแถบการกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั้น ข้อเรียกร้องพื้นฐานคือการขนย้ายทั้งผู้คนและสินค้าอย่างรวดเร็วในภูมิภาค

นายสี จิ้นผิงระบุเร่งสร้าง “การกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว”_fororder_1

เมื่อเร็วๆนี้ นายสี จิ้นผิงได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว โดยใช้เวลาสองวัน สำรวจพื้นที่จัดการแข่งขัน 3 แห่งของงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง โดยสถานีรถไฟไท่จื่อเฉิงของเมืองจางเจียโข่ว(มณฑลเหอเป่ย) เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกที่สามารถไปถึงเขตการแข่งขันโดยตรง

ปัจจุบัน ทางรถไฟความเร็วสูงกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว และทางด่วนกรุงปักกิ่ง-เขตฉงหลี่(เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ย) สร้างแล้วเสร็จ ได้เพิ่มขีดความสามารถการเดินรถระหว่างกรุงปักกิ่งกับเมืองจางเจียโข่วอย่างมาก “วงกลมชีวิต 1 ชั่วโมง” ที่สร้างขึ้นโดยงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ทำให้กรุงปักกิ่งกับเมืองจางเจียโข่วเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น

การสร้างแถบการกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นอกจากการเชื่อมโยงอย่างเร่งด่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้ว ยังต้องผลักดันการนวัตกรรมและประสานงานด้านระบบกลไก การบริการทางนโยบาย และการกำกับดูแลเป็นต้น ได้สร้างข้อเรียกร้องที่สูงขึ้นให้กับการพัฒนาอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

“น้ำแข็งและหิมะก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง”

สีเขียว ร่วมแบ่งปัน การเปิดกว้างและสุจริต เป็นแนวคิดการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่นายสี จิ้นผิ้งเน้นย้ำมาโดยตลอด ซึ่งการร่วมแบ่งปันเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่ง

การสร้างแถบการกีฬาบวกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นช่องทางสำคัญที่จะผลักดันให้ชาวบ้านร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากงานโอลิมปิก และก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งเสริมการแปรรูปและยกระดับอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจด้วย

ภายใต้ภูมิหลังการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พื้นที่กรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่วได้ขยายความร่วมมือด้านการคมนาคม สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ การบริการสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ตามสถิติที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเขตฉงหลี่ของเมืองจางเจียโข่ว ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการด้านหิมะและน้ำแข็งโดยตรงและโดยอ้อมมีกว่า 30,000 คนแล้ว ชาวฉงหลี่สามารถทำงานด้านหิมะอยู่หน้าประตูบ้าน การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็ง ทำให้การเปิดโฮมสเตย์มีความคึกคักและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2019 เขตฉงหลี่พ้นออกจากรายชื่ออำเภอยากจน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 เมืองจาง เจียโข่วและมณฑลเหอเป่ยไม่มีอำเภอยากจนแล้ว

นายสี จิ้นผิงระบุเร่งสร้าง “การกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว”_fororder_2

 วันที่ 21 ธันวาคม ปี 2020 มีการเปิดงานกีฬาหิมะและน้ำแข็งมณฑลเหอเป่ย ได้เปิดตัวลานสกีกระโดดไกลเสวี่ยหรูอี้ เป็นครั้งแรก

ในด้านการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม เมืองจางเจียโข่วใช้ความพยายามมาหลายปี ทำให้ท้องฟ้าสดใสยิ่งขึ้น ภูเขาเขียวยิ่งขึ้น น้ำสะอาดยิ่งขึ้น การพัฒนาของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ส่งเสริมการยกระดับโครงสร้างทางอุตสาหกรรม กระตุ้นการย่างก้าวสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น ปี 2019 เมืองจาง เจียโข่วได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนักลงทุนจากยุโรป สหรัฐฯ และฮ่องกงกับมาเก๊าของจีน ลงนามโครงการสำคัญกว่า 100 รายการ ทำให้ความร่วมมือด้านธุรกิจหิมะและน้ำแข็งประสบผลคืบหน้ามาก อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์หิมะและน้ำแข็งได้หยั่งรากลึกขึ้น

ตามรายงานการพัฒนาการท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็งจีนปี 2020 จำนวนนักท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็งของจีนในฤดูหนาวปี 2018 - 2019 มี 224 ล้านคน มีมูลค่าถึง 800,000 ล้านหยวน ตลาดหิมะและน้ำแข็งมวลชนที่เน้นการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็งกำลังก่อตัวขึ้น หิมะและน้ำแข็งกำลังกลายเป็นภูเขาเงินภูเขาทอง

การสร้างแถบการกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยว จะเป็นแบบฉบับที่ได้ชัยร่วมกันจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสำคัญขนาดใหญ่ ช่วยผลักดันการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างน่าเรียนรู้สำหรับพื้นที่อื่นที่นอกจากกรุงปักกิ่งและเมืองจางเจียโข่ว

“การกีฬาแฝงไว้ซึ่งบทกวีและแดนไกล”

นายสี จิ้นผิงย้ำหลายครั้งว่า หากการกีฬาเข้มแข็ง ประเทศจะเข้มแข็ง หากประเทศเข้มแข็ง การกีฬาก็เข้มแข็ง

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงระบุอีกทีว่า พื้นฐานที่ทำให้กลายเป็นประเทศเข้มแข็งด้านการกีฬาอยู่ที่กีฬามวลชน ซึ่งการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ทำให้กีฬาหิมะและน้ำแข็งโดยเฉพาะกีฬาหิมะมีผลงานที่ดีขึ้น ผลักดันกีฬาหิมะและน้ำแข็งในประชาชน 300 ล้านคน ผลักดันการสร้างสรรค์ความเป็นประเทศที่เข้มแข็มด้านการกีฬา

นายสี จิ้นผิงระบุเร่งสร้าง “การกีฬา+วัฒนธรรม+การท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง-เมืองจางเจียโข่ว”_fororder_3

 วันที่ 8 มกราคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมรายการหิมะแห่งชาติ เมืองไป๋หยิน มณฑลกันซู่ โค้ชกำลังสอนนักท่องเที่ยวเล่นสกี

หากมองในแง่ยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน กิจการกีฬามีบทบาทพิเศษในการพัฒนาทางสังคม

เบื้องหลังการกีฬาไม่เพียงเป็นเรื่องการบริโภคเท่านั้น หากยังเป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่ง วิถีชีวิตแบบหนึ่งด้วย

หากกล่าวว่า การจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2008 ทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวจีน งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี 2022 ก็ย่อมจะส่งเสริมการเผยแพร่และนิยมกีฬาหิมะและน้ำแข็งในหมู่ประชาชนจีนทั่วไปได้เช่นกัน ไม่เฉพาะแต่เพียง 3 มณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน นอกกำแพงเมืองจีนด่านซานไห่กวนในมณฑลเหอเป่ยเท่านั้น หากยังสามารถได้รับความนิยมในทั่วประเทศจีนด้วย

จีนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาใหม่ ความต้องการของประชาชนที่มีต่อชีวิตที่ดีงามมีมากขึ้นทุกที พร้อมไปกับการเปิดศักราชใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ภายใต้เป้าหมายชี้นำ “ประเทศการกีฬาเข้มแข็ง” “จีนสุขภาพดี” ความต้องการด้านการออกกำลังกายของชาวบ้านนับร้อยล้านคนจะได้รับการตอบสนอง แนวคิดด้านวัฒนธรรมการกีฬาจะได้รับการบ่มเพาะมากขึ้นเรื่อยๆ

(Yim/Cui/Lu)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-04-2564)

陆永江