ชาวกวางสีต้อนรับปีใหม่ครั้งแรกหลังหลุดพ้นความยากจนทุกชนเผ่า

2021-02-15 15:54:15 | CRI
Share with:

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีเป็นเขตปกครองตนเองที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุดของจีน ในช่วงที่ผ่านมากวางสีได้พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชนเผ่าต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

อำเภอปกครองตนเองชนเผ่ามู่เหล่าหลัวเฉิงเป็นอำเภอปกครองตนเองเพียงแห่งเดียวของชนเผ่ามู่เหล่า เคยมีปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มและเดินทางลำบากตกอยู่ในภาวะยากจนมาโดยตลอด หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้ชนเผ่านี้หลุดพ้นจากภาวะความยากจนทั้งชนเผ่า

เมืองเหอฉือและเมืองไป่ซื่อของกวางสีเป็นแหล่งชุมชนของชนกลุ่มน้อย บางอำเภอจึงเปิดบริการรถบัสเฉพาะเส้นทางโดยขนส่งมวลชนแบบจุดต่อจุดตามกำหนดการที่แม่นยำ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ใกล้ๆ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชนกลุ่มน้อย

จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 อำเภอที่ยากจนที่สุด 8 อำเภอสุดท้ายของเขตกวางสีได้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อความยากจน อำเภอยากจน 54 อำเภอของเขตกวางสีได้หลุดพ้นจากความยากจนทั้งหมด นับเป็นการอำลาความยากจนของเขตกวางสี ซึ่งเป็นเขตบริหารระดับมณฑลที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุดในประเทศ

Bo/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-04-2564)

许平平