รายงานหอการค้าสหรัฐฯ ชี้การตัดขาดจากจีนสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ธุรกิจสำคัญในประเทศ

2021-02-19 12:37:33 | CRI
Share with:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ หอการค้าสหรัฐฯ ออกรายงานฉบับหนึ่ง ระบุว่า หากสหรัฐฯ ตัดขาดจากจีนทุกด้าน ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายพิจารณาถึงความผูกพันกันในระดับลึกซึ้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดนโยบายต่อจีนตามข้อมูลและตัวเลขที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้นโยบายต่อจีนมีความสมเหตุสมผลและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

ศูนย์จีนของหอการค้าสหรัฐฯ และกลุ่มโรเดียม (Rhodium Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน ร่วมกันออกรายงานฉบับนี้โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดขาดจากจีนที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน รวมถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคล รายงานระบุว่า หากนโยบายจัดเก็บภาษีศุลกากร 25% ครอบคลุมการค้าทวิภาคีทุกด้าน ภายใน ค.ศ. 2025 สหรัฐฯ จะสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปีละ 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในด้านการลงทุน การตัดขาดจากจีนจะทำให้เงินลงทุนในจีนของบริษัทสหรัฐฯ ลดลง 50% ส่งผลให้นักลงทุนสหรัฐฯ สูญรายได้จากการลงทุนปีละ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานฉบับนี้ยังวิเคราะห์ถึงรายละเอียดความเสียหายของสาขาธุรกิจสำคัญ เช่น การบินพลเรือน การตัดขาดจากจีนจะทำให้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินและธุรกิจการบินพลเรือนเสียหายปีละ 38,000 - 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งจะสูญเสียตำแหน่งงาน 167,000 - 225,000 อัตรา ด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การสูญเสียลูกค้าจากจีนจะทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับความเสียหาย 54,000 - 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียตำแหน่งงาน 100,000 อัตรา

วันเดียวกัน ผู้เขียนกล่าวในงานเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านระบบทางไกลว่า การที่สหรัฐฯ จะตัดขาดหรือตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่กับจีนนั้นมีต้นทุนสูงมาก

(tim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

蔡建新