บทวิเคราะห์ : จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของอียูนั้นสมเหตุสมผล

2021-02-20 14:13:37 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์: จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของอียูนั้นสมเหตุสมผล_fororder_1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย Oscar Puente นายกเทศมนตรีเมือง Valladolid ของประเทศสเปน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เราสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน ขณะเดียวกันยังสามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตรจากจีนแล้วส่งต่อไปยังเมืองรอบข้าง เนื่องจากมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปแล่นผ่าน ปัจจุบันเมืองโบราณของสเปนแห่งนี้จึงมีโอกาสการพัฒนามหาศาล

ปี 2020 จำนวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป วิ่งไปมาระหว่างกันมากถึง 12,406 เที่ยว เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน นับเป็นครั้งแรกที่ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป วิ่งไปมาระหว่างกันมากกว่าปีละ 10,000 เที่ยว รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปเป็นภาพย่อของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ยุโรปที่กำลังพัฒนาอย่างคึกคัก ตัวเลขที่สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่า ปี 2020 จีนแซงหน้าสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของสหภาพยุโรป ในบรรดาหุ้นส่วนการค้า 10 อันดับแรกของสหภาพยุโรป จีนเป็นประเทศเดียวที่มีการขยายตัวทั้งการนำเข้าและส่งออก

บทวิเคราะห์: จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของอียูนั้นสมเหตุสมผล_fororder_2

สิ่งที่น่าสังเกต คือ ปี 2020 การค้าสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ ทั้งการนำเข้าและส่งออกหดตัวลง ปีที่แล้วสหภาพยุโรปนำเข้าสินค้ามูลค่า 202,000 ล้านยูโรจากสหรัฐฯ ลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ ส่งออกสินค้ามูลค่า 353,000 ล้านยูโรไปยังสหรัฐฯ ลดลง 8.2% สื่อมวลชนเยอรมนีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสหรัฐฯ เพิ่มเก็บภาษีศุลกากรสินค้าหลายชนิดจากสหภาพยุโรป จากนั้นสหภาพยุโรปจึงตอบโต้โดยเพิ่มภาษีศุลกากรสินค้าหลายชนิดจากสหรัฐฯ

ตัวเลขล่าสุดในปี 2020 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้ามูลค่า 383,500 ล้านยูโรจากจีน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ ส่งออกสินค้ามูลค่า 202,500 ล้านยูโรมายังจีน เพิ่มขึ้น 2.2% สื่อเยอรมนีรายงานว่า สินค้าหลักที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากจีนประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ เวชภัณฑ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ของเล่นเด็ก และจักรยาน ส่วนสินค้าหลักที่จีนนำเข้าจากสหภาพยุโรปประกอบด้วย เครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง และผลิตภัณฑ์เคมี

สังเกตได้ไม่ยากว่าประเทศสหภาพยุโรปต้องการเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมากจึงกระตุ้นการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของจีน ส่วนจีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 และฟื้นการทำงานการผลิตได้อย่างรวดเร็วทำให้การบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวขึ้นมาด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นตลาดรถยนต์และสินค้าประเภทอื่น ๆ ของยุโรป เช่น ในปี 2020 ยอดจำหน่ายรถยนต์ Audi ในตลาดจีนมีจำนวนมากถึง 727,000 คัน นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์แบรนด์ดังกล่าวในตลาดจีนมากกว่าปีละ 700,000 คัน สื่อมวลชนยุโรปรายงานเชิงวิเคราะห์ว่า จีนเป็นประเทศแรกที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 และบรรลุการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งยังขับเคลื่อนให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าขยายตัวอย่างมาก ทำให้การค้าสหภาพยุโรป-จีนเติบโตขึ้นทวนกระแส

แน่นอนการที่จีนกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของสหภาพยุโรปนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการใช้ความพยายามร่วมกันด้านการกำหนดนโยบายของทั้งสองฝ่าย ในปี 2020 จีนใช้มาตรการต่าง ๆ รักษาความมั่นคงทางการค้าต่างประเทศ เช่น ปรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของเมืองท่าให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนของวิสาหกิจให้มากขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ เพื่อประกันให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานสำหรับการค้าต่างประเทศมีความคล่องตัวและส่วนแบ่งตลาดโลกมีความมั่นคง เดือนกันยายน ปี 2020 จีน-สหภาพยุโรปลงนามข้อตกลงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจีนและสหภาพยุโรปเข้าสู่ตลาดของอีกฝ่ายหนึ่งได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำสวัสดิการใหม่แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่าย

การที่ปี 2020 การค้าจีน-สหภาพยุโรปขยายตัวทวนกระแสนั้นแยกไม่ออกจากพื้นฐานทางการค้าระหว่างกันที่มีความแข็งแกร่ง ช่วงหลายสิบปีมานี้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรปพัฒนาอย่างมั่นคงมาตลอด ปี 2019 สหภาพยุโรปเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของจีนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 16 ปี ขณะที่จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับสองของสหภาพยุโรปต่อเนื่องกันเป็นเวลา 15 ปี

หลังจีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของสหภาพยุโรปในปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน-สหภาพยุโรปเสร็จสิ้นลงตามกำหนดเวลาก่อนสิ้นปี 2020 ทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกปีติยินดียิ่งต่ออนาคตการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทของทั้งสองฝ่ายต่างออกมาแสดงว่าข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน-สหภาพยุโรปสอดคล้องกับระเบียบทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างสูงและเป็นผลดีต่อฝ่ายต่าง ๆ จึงทำให้วิสาหกิจมีความมั่นใจมากขึ้นต่อการขยายการลงทุนต่อกัน ผลสำรวจล่าสุดของหอการค้าจีน-สหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่า วิสาหกิจสหภาพยุโรปมากกว่าร้อยละ 60 ยินดีที่จะเพิ่มการลงทุนในจีน

การจะร่วมมือหรือแยกตัวจากกัน การตัดสินใจของวิสาหกิจชัดเจนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-ยุโรปที่พัฒนาอย่างคึกคักนั้นพิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การเอื้อประโยชน์แก่กันเพื่อชัยชนะร่วมกันเป็นแนวทางที่ถูกต้องและครอบคลุม

ค.ศ. 2021 เป็นปีที่จีนเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จีนกำลังเร่งสร้างสภาวะใหม่แห่งการพัฒนาและทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ซึ่งจะมอบโอกาสในตลาดมากขึ้นแก่วิสาหกิจยุโรป ปีนี้ยังเป็นปีที่สหภาพยุโรปเริ่มโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจขนานใหญ่ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กันไปของจีนจะสร้างโอกาสมากขึ้นแก่การลงลึกความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างจีน-สหภาพยุโรป

ในฐานะตลาดใหญ่สองแห่งของโลก การที่จีน-สหภาพยุโรปลงลึกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั้นย่อมจะช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกยุคหลังโควิด-19 อย่างมีพลัง ทั้งยังจะส่งเสริมเสรีภาพ ความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของโลก ตลอดจนจะสร้างคุณูปการสำคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้างด้วย

(tim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

蔡建新