ผู้แทนจีนประจำกรุงเจนีวาโต้คำกล่าวเท็จของรมว.ต่างประเทศอังกฤษในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

2021-02-23 14:59:01 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเจนีวา นายหลิว อี้ว์ยิ่น โฆษกคณะผู้แทนจีนประจำกรุงเจนีวา กล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษมีคำกล่าวที่ผิดพลาดในประเด็นเกี่ยวกับเขตซินเจียง ทิเบต และฮ่องกงของจีนในที่ประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

โฆษกผู้นี้เน้นว่า จีนยืนหยัดมาตลอดว่า บนพื้นฐานความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ายควรจัดการเจรจาและดำเนินความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง ไม่ควรกลายเป็นเครื่องมือใส่ร้ายป้ายสี หรือ ยับยั้งการพัฒนาของประเทศอื่น คำกล่าวเท็จและคำโกหกหลอกลวงย่อมต้องถูกปฏิเสธจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

นายหลิว อี้ว์ยิ่น กล่าวเน้นว่า พื้นที่ชนกลุ่มน้อยของจีน เช่น เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง เขตปกครองตนเองทิเบต ฯลฯ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนากิจการสิทธิมนุษยชน เขตซินเจียงในปัจจุบัน สังคมมีความมั่นคง เศรษฐกิจเติบโต ชนเผ่าต่าง ๆ สามัคคีกัน ศาสนาที่ต่างกันอยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดอง วัฒนธรรมเจริญงอกงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดียิ่งขึ้น ชาวเผ่าต่าง ๆ มีสิทธิประโยชน์และเสรีภาพอย่างกว้างขวางตามกฎหมาย คำกล่าวหาที่ว่าชาวซินเจียงถูกบังคับ “ใช้แรงงาน” และ “ไม่ให้มีลูก” เป็นการใส่ร้ายอย่างสิ้นเชิง และถือเป็น “คำหลอกลวงแห่งศตวรรษ” ทั้งนี้ จีนยินดีต้อนรับบุคคลจากประเทศต่าง ๆ เดินทางมาเยี่ยมเยือนเขตซินเจียง เพื่อสัมผัสความเจริญรุ่งเรืองด้านการพัฒนา รวมถึงชีวีตที่มีความสุขของประชาชน ขณะเดียวกัน จีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อ “การสืบสวน” เพื่อยืนยันความผิดที่ไม่เป็นจริง

TIM/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

鲁峰