บทวิเคราะห์ : ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนเป็นเช่นไร

2021-06-26 18:07:10 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์: ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนเป็นเช่นไร_fororder_WechatIMG220

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทางการจีนได้ออกสมุดปกขาวเรื่อง “ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยลักษณะแบบใหม่มีดังนี้

ประการแรก ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน รวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาธิปไตยจำนวน 8 พรรค ตลอดจนบุคคลที่ไม่สังกัดพรรค ในจำนวนนี้พคจ.มีฐานะเป็นผู้นำและบริหารอำนาจ ส่วนพรรคประชาธิปไตยไม่ใช่พรรคนอกรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านในบริบททางการเมืองของฝ่ายตะวันตก แต่ถือเป็นพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองภายใต้การนำของพคจ.

ประการที่สอง ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนมีเอกลักษณ์ในการกำหนดนโยบายและเอกลักษณ์ในการบริหารจัดการ พคจ.ตลอดจน 8 พรรคประชาธิปไตยและบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคดังกล่าวได้รวบรวมผู้แทนจากแขนงงานและวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งประกันให้ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนสามารถเคารพความปรารถนาของประชาชนข้างมาก ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงความต้องการอันสมเหตุสมผลของผู้คนส่วนน้อย ทั้งยังสามารถเป็นตัวแทนเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของชนชั้นต่าง ๆ และกลุ่มคณะต่าง ๆ

บทวิเคราะห์: ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนเป็นเช่นไร_fororder_WechatIMG221

นอกจากนี้ ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนยังใช้วิธีการปรึกษาหารือกัน การมีส่วนร่วมและดำเนินการพิจารณาทางการเมือง รวมทั้งการกำกับดูแลของพรรคประชาธิปไตย รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดข้อสรุปตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นประชาธิปไตย หลีกเลี่ยงข้อเสียที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของกลุ่มพรรคต่าง ๆ ชนชั้นต่าง ๆ และกลุ่มคณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก “การปฏิเสธทางการเมือง” “พิจารณาแล้วแต่ไม่มีข้อสรุป” หรือ “มีข้อสรุปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม” ด้วยเหตุนี้ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนจึงได้ประกันความต่อเนื่องและความมั่นคงของนโยบายบ้านเมือง

(Tim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

周旭