จีนออกนโยบายลูกคนที่ 3

2021-07-08 11:53:21 | CRI
Share with:

จีนออกนโยบายลูกคนที่ 3_fororder_WechatIMG182

เนื่องจากจีนได้ใช้นโยบายวางแผนครอบครัวที่ให้แต่ละครอบครัวมีลูกคนเดียวเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้จำนวนของประชากรเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มคนในวัยที่เหมาะสมไม่ค่อยอยากมีลูก ทำให้การส่งเสริมการมีลูกมากขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมจีนปัจจุบัน

ในการประชุม "สองสภา" ของจีนในปีนี้ผู้แทนประชาชนบางคนเสนอให้ผ่อนคลายนโยบายการมีลูก กำหนดนโยบายสนับสนุน รวมถึงลดภาระของคู่สามีภรรยารุ่นใหม่ให้น้อยลง ลดค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กวัย  4-6 ปี ลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคน จัดการศึกษาระดับอนุบาลให้รวมอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ และสร้างระบบการคาดการณ์ประชากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมิตรกับการมีลูกเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนบางคนเสนอให้แก้ไขและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลางานของผู้ชายเพื่อดูแลภรรยาในเดือนแรกหลังจากการคลอดบุตรแล้ว โดยหวังว่านโยบายนี้จะสามารถทำให้สตรีมีความเต็มใจอยากมีบุตรมากขึ้น และยังสามารถลดการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อการจ้างงานของสตรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม รัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจะออกนโยบายอนุญาตให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้สามคน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างประชากรและรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศจีน จีนเริ่มใช้นโยบายลูกคนเดียวตั้งแต่ปี 1980 โดยสนับสนุนให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้เพียงหนึ่งคน และได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมไว้เป็นนโยบายพื้นฐานระดับชาติและบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  แต่เมื่อจีนใกล้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รัฐบาลจีนจึงค่อย ๆ ผ่อนปรนนโยบายด้านการมีบุตร โดยในปี 2013 อนุญาตให้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่นั้นสามารถมีบุตรคนที่สองได้ จากนั้นในปี 2016 ก็อนุญาตให้คู่สามีภรรยาทุกคู่สามารถมีบุตรได้สองคน

การออกนโยบายสนับสนุนการมีบุตรสามคนในครั้งนี้ ประเทศจีนยังได้ออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัวอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การให้กำเนิด การเลี้ยงดู ไปจนถึงการศึกษาของบุตรและด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการลาคลอดอีกด้วย แต่ชาวเนตจีนจำนวนมากกลับถามย้อนกลับไปว่า แม้ในเชิงนโยบายจะอนุญาตแล้ว แต่คุณอยากมีลูกสามคนจริงๆ หรือ หลายคนตอบว่า คนเดียวยังไม่ไหวเลย

 

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

周旭