3 นักศึกษาไทยในปักกิ่งพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (4)

2021-07-26 10:58:38 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ทีมงานภาคภาษาไทย CMG สัมภาษณ์นักศึกษาไทย 3 คน ที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ในกรุงปักกิ่ง คือ นางสาวภัทราวดี อ่อนมี (ไหม)  นางสาวสุรภา อร่ามมนุปัญญากุล (มิ้นท์) กับนางสาวอารียา ม่วงเล็ก (ฟ้า) จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของทางมหาวิทยาลัย

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

晏梓