แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจีนระบุ จะปรับปรุงงานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนพิเศษให้สมบูรณ์แบบ

2021-09-11 12:50:31 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจีนระบุ จะปรับปรุงงานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนพิเศษให้สมบูรณ์แบบ_fororder_210911quanyibaozhang1

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจีน (ฉบับปี 2021 – 2025) ที่สำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีจีนประกาศในวันที่ 9 กันยายน ระบุว่า จะปรับปรุงงานคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มคนพิเศษ อาทิ ชนกลุ่มน้อย สตรี เด็ก คนชรา ผู้พิการ ฯลฯ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจีนระบุ จะปรับปรุงงานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนพิเศษให้สมบูรณ์แบบ_fororder_210911quanyibaozhang2

ปฏิบัติตามนโยบายขั้นพื้นฐานของรัฐที่ชาย-หญิงมีความเสมอภาค ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาของสตรีอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นสตรีให้ใช้สิทธิต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่ากับบุรุษ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่วมแบ่งปันผลงานจากการพัฒนาของรัฐ ยืนหยัดหลักการบุริมสิทธิ์ของเด็ก คุ้มครองสิทธิ์การดำรงชีวิต การพัฒนา การได้รับความคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสุขภาพของเด็กและการพัฒนาอย่างรอบด้าน ปรับปรุงระบบบริการดูแลผู้สูงอายุ อำนวยบริการอัจฉริยะต่อผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพิ่มหลักประกันคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนชรา ประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของคนพิการ ปรับปรุงหลักประกันด้านสวัสดิการคนพิการ ส่งเสริมผู้พิการให้หางานทำได้ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและผลิตอุปกรณ์เครื่องมืออัจฉริยะที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ

TIM/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-09-2564)

  • เกาะกระแสจีน (18-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-09-2564)

鲁峰