บทวิเคราะห์ : การพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง

2021-09-17 15:17:48 | CMG
Share with:

ควบคู่ไปกับการเติบโตและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจีนและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด สภาวะสิทธิมนุษยชนของประชาชนจีนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนได้ก้าวสู่ระดับใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

มีตัวอย่างความก้าวหน้ามากมายในด้านภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีน ขอยกตัวอย่างสองเรื่อง หนึ่งคือจีนได้บรรลุเป้าหมายการบรรเทาความยากจนตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ก่อนกำหนดเวลาถึง 10 ปี สองคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของจีนในระหว่างการต่อสู้กับโรคระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับทั่วโลก ลำพังเพียงสองเรื่องนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพรรคและรัฐบาลจีน ทั้งยังเพียงพอที่จะพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า จีนได้ปฏิบัติตามพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามสภาพประเทศของตน ได้ใช้ความพยายามอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนภายในประเทศ และได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

การบรรลุการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านตามกำหนดเวลาในปี 2021 นั้น ถือเป็นผลสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ธรรมดาของจีน ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างบทใหม่ของภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นป้ายบอกระยะทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาสิทธิมนุษยชนของโลกอีกด้วย  ได้ปูพื้นฐานจุดเริ่มต้นใหม่แก่การพัฒนาและความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของจีน

บทวิเคราะห์: การพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง_fororder_上海城市图片

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนได้ออก “แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค.ศ. 2021-2025) ” ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมเกือบ 200 รายการเพื่อการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นี่ถือเป็นหนังสือปฏิญญาและโรดแมปฉบับแรกของจีนเกี่ยวกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายหลังจีนเริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และเป็นแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 ที่ออกและดำเนินการโดยรัฐบาลจีน

แผนปฏิบัติการฉบับนี้เน้นย้ำถึงอัตลักษณ์และความเหนือกว่าด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน เช่น การยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง การยืนหยัดถือชีวิตที่มีความสุขของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้เสนอเป้าหมายและภารกิจใหม่โดยพิจารณาจากขั้นตอนใหม่และความต้องการใหม่เพื่อเน้นการจัดการประเด็นที่ประชาชนต้องการด่วน หรือรู้สึกยากลำบาก กังวล และคาดหวัง เช่น ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพได้เสนอว่าประชาชนต้องได้รับบริการด้านสุขภาพตลอดชีวิตอย่างครบวงจร ได้เสนอเป้าหมายและภาระหน้าที่ใหม่โดยพิจารณาจากความต้องการที่สูงยิ่งขึ้นทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชนภายหลังการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน ปกป้องสิทธิการศึกษาของชนกลุ่มน้อย ยกระดับการส่งเสริมภาษาประจำชาติพร้อมไปกับการประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยในการเรียนรู้ ใช้ และพัฒนาภาษาประจำชนเผ่าของตนเอง ตลอดจนการเน้นถึงสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น 

ในด้านสิทธิพลเมือง แผนดังกล่าวเน้นย้ำว่าต้องปรับปรุงระบบคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ดำเนินระบบห้ามมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงโทษอาชญากรรม "การใช้กำลังรุนแรงแบบอ่อน" ตามกฎหมาย ปรับปรุงระบบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างเงื่อนไขที่สะดวกให้ผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าร่วมการเลือกตั้ง

บทวิเคราะห์: การพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง_fororder_“悬崖村”村民沿着钢梯下山

ในด้านสิทธิทางการเมือง แผนฉบับนี้เน้นย้ำว่าต้องพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน สร้างพื้นฐานประชาธิปไตยและระบบกฎหมายที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุการพัฒนาร่วมกันอย่างเสรีและรอบด้านของทุกคน

ในด้านสิทธิของประชาชนเฉพาะกลุ่ม มีการเน้นย้ำว่าต้องเสริมสร้างการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันและความช่วยเหลือพิเศษต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนเฉพาะกลุ่ม ห้ามลงโทษทางร่างกายกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ป้องกันและยับยั้งการกลั่นแกล้งผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอินเทอร์เน็ตและโรงเรียน และส่งเสริมการแบ่งปันผลลัพธ์การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

แผนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าต้องดำเนินการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ทั่วทั้งสังคมเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน

ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่าจีนได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่มีอัตลักษณ์ของจีน เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพร้อมไปกับสิทธิมนุษยชนของจีนมีความก้าวหน้าเรื่อยๆ  ประชาชนจีนย่อมจะมีความรู้สึกที่มีความสุขและได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ปัจจุบันภายใต้สภาพการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวรรษ และเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างซ้อนทับกันนั้น กล่าวได้ว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วง โรคระบาดได้ส่งผลกระทบต่อภารกิจสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยเฉพาะได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อสิทธิด้านสุขภาพและการพัฒนา ภายใต้ภูมิหลังนี้นับวันมีเสียงเรียกร้องที่ดังยิ่งขึ้นให้รักษาพหุภาคีนิยมและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของทั่วโลก ประเทศกำลังพัฒนาคาดหวังว่าจีนจะมีบทบาทนำ แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนของจีนก็ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดการประชุมครั้งที่ 48 เมื่อเร็วๆนี้ ประเทศจีนได้มีข้อเสนอและข้อริเริ่มด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็นมิตร

แต่ไหนแต่ไรมาจีนดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับนานาประเทศอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงานของกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและอื่นๆ ยืนหยัดที่จะจัดการกับปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนต่อต้านการใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเกมการเมืองและการใช้สองมาตรฐาน

ในอนาคต พร้อมไปกับการขับเคลื่อนภารกิจสิทธิมนุษยชนของประเทศตนให้ก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง จีนจะลงลึกมีส่วนร่วมในกิจการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทุ่มกำลังร่วมสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยดี ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่เป็นธรรม เที่ยงตรง สมเหตุสมผลและเปิดกว้าง เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

YIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

陆永江