กต.จีนระบุ จีนจะเดินบนหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับสภาพประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

2021-09-25 22:15:20 | CMG
Share with:

การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 48 จัดขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายหม่า จ้าวซวี่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ให้สัมภาษณ์ผู้ชื่อข่าวโดยกล่าวถึงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยที่ 48 ของจีน

นายหม่า จ้าวซวี่ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก กระทบต่อสิทธิในการอยู่รอดและสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนทุกประเทศอย่างรุนแรง การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเผชิญกับความเสี่ยงที่จะมีผลย้อนกลับ ประชากร 150 ล้านคนอาจต้องกลับสู่ภาวะยากจนสุดขีด เผชิญความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การแทรกแซงทางทหารจากภายนอกและมาตรการบีบบังคับโดยลำพังฝ่ายเดียวยังทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ ยังลดขีดความสามารถของประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดในการรับมือโรคระบาดและฟื้นตัวหลังการระบาด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในฐานะเวทีหลักที่สำคัญของสหประชาชาติสำหรับการอภิปรายประเด็นสิทธิมนุษยชน การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยที่ 48 จึงได้รับความสนใจในวงกว้าง

นายหม่า เจาซวี่ ชี้ให้เห็นว่า การมีสิทธิมนุษยชนเป็นอุดมคติร่วมกันของมวลมนุษยชาติและยังเป็นการแสวงหาอย่างไม่ลดละของจีนอีกด้วย 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ 100 ปีแห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพัฒนาสิทธิมนุษยชน จีนประสบความสำเร็จในการบุกเบิกพัฒนาสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ ในอดีตสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแท้จริง สร้างสังคมพอกินพอใช้ทุกด้าน สร้างเส้นทางใหม่เพื่อความทันสมัยแบบจีน และประสบความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เราได้บุกเบิกเส้นทางอันยอดเยี่ยมแห่งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งยังทิ้งร่องรอยอันเข้มแข็งไว้ในประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกด้วย

Tim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

刘榕