กรุงปักกิ่งรณรงค์ประหยัดไฟ หยุดโชว์ไฟประดับและลดเปิดไฟเขตท่องเที่ยวตอนกลางคืน

2021-10-03 15:57:03 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักงานอารยธรรมเมืองหลวง คณะกรรมการบริหารเมือง และศูนย์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงปักกิ่ง ร่วมกันออกข้อเสนอเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทั่วเมือง โดยเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ วิสาหกิจและชาวบ้านทั่วไป ปฏิบัติตามวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำและประหยัดไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ทางกรุงปักกิ่งจะหยุดโชว์ไฟประดับเป็นการชั่วคราว ลดเวลาส่องแสงสว่างที่เขตท่องเที่ยวยามกลางคืนน้อยลง

ข้อเสนอดังกล่าวเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ วิสาหกิจและหน่วยงานทางสังคมเป็นแบบอย่างในการประหยัดพลังงาน ให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ลดการใช้ไฟฟ้าและลดเวลาเปิดไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มการบริหารใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปิดอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ทำงานอย่างทันเวลาเมื่อเลิกใช้ เสนอให้ขึ้นลงด้วยบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น

Yim/Ping/Cai

00:00:00

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-01-2565)

许平平