นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับนายโจ ไบเดนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเป็นครั้งแรก

2021-11-16 13:39:10 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับนายโจ ไบเดนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเป็นครั้งแรก

เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับนายโจ ไบเดนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และปัญหาที่ต่างให้ความสนใจทั้งนี้ สถานที่จัดประชุมทางไกลของฝ่ายจีนอยู่ที่ห้องโถงตะวันออกของมหาศาลาประชาชน นายสี จิ้นผิงระบุในการพบปะว่า จีน-สหรัฐฯต้องเคารพปรองดองกัน พัฒนาประเทศพร้อมแบกรับหน้าที่สากลอันพึงมี

นายสี จิ้นผิงกล่าวทักทายประธานาธิบดีสหรัฐฯว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราพบปะกันผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ได้พบเจอเพื่อนเก่า ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้การพัฒนาของจีนและสหรัฐฯ ล้วนอยู่ในกระบวนการสำคัญ หมู่บ้านโลกของมนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายมากมาย จีนกับสหรัฐฯในฐานะประเทศองค์เศรษฐกิจใหญ่สองอันดับแรกของโลก และเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ควรกระชับการติดต่อและความร่วมมือกัน จัดการปัญหาภายในประเทศไปพร้อมกับแบกรับภาระหน้าที่สากลอันพึงมี ร่วมผลักดันกิจการสูงส่งด้านสันติภาพและการพัฒนาของมนุษย์ นี่เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีน-สหรัฐฯ และประชาชนประเทศต่างๆทั่วโลก อันเป็นภารกิจร่วมกันของผู้นำจีน-สหรัฐฯ สองประเทศด้วย

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า การผลักดันการพัฒนาของจีนและสหรัฐฯ ต้องรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่สันติและมั่นคง รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีผล ต้องมีความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯที่ดีและมั่นคง จีนกับสหรัฐฯควรเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง เพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน ข้าพเจ้ายินดีจับมือกับท่านประธานาธิบดี ผนึกเป็นความรับรู้ร่วมกัน ใช้ปฏิบัติการอย่างแข็งขัน นำความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นความต้องการร่วมที่จะสร้างความผาสุกแก่ประชาชนสองประเทศ และก็เป็นความคาดหวังของประชาคมโลก

ด้านนายโจ ไบเดนกล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้สึกยินดียิ่งเช่นกันที่ได้พบกันครั้งนี้ หวังว่า การเจรจาของพวกเราจะมีความจริงใจและตรงไปตรงมา เหมือนดั่งที่แล้วๆมา ข้าพเจ้าเห็นว่า ในฐานะผู้นำของสหรัฐฯและจีนสองประเทศ เรามีหน้าที่ประกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ ไม่เดินไปสู่การปะทะกันไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา ข้าพเจ้าเห็นว่า เราต้องสร้างรั้วป้องกันแห่งความรับรู้ร่วม ปฏิบัติต่อความต่างของเราอย่างเด่นชัดและจริงใจ ใช้ความพยายามร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาสำคัญระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ความสัมพันธ์ของสองประเทศเรา ไม่เพียงแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อสองประเทศ หากยังเกี่ยวข้องกับทั่วโลก

(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

崔沂蒙