เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เผยแพร่บทความ“จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การว่างงาน: การประณามจีนจะไม่ช่วยสหรัฐฯ แก้ปัญหาของตัวเอง”

2021-11-17 11:47:20 | CMG
Share with:

เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เผยแพร่บทความ“จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การว่างงาน: การประณามจีนจะไม่ช่วยสหรัฐฯ แก้ปัญหาของตัวเอง”

เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ของฮ่องกง เผยแพร่บทความฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การว่างงาน: การประณามจีนจะไม่ช่วยสหรัฐฯ แก้ปัญหาของตัวเอง”

บทความระบุว่า ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการว่างงานในประเทศ ชนชั้นปกครองของสหรัฐฯ ได้บ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบโดยกล่าวหาจีน รากเหง้าพื้นฐานของปัญหาที่แรงงานสหรัฐฯ เผชิญคือการลดลงของความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสหรัฐฯ รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดการประสานงานเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งทำลายแรงงานในประเทศ

Tim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2565)

张楠