จีนช่วยแอฟริกาต้านโควิด-19

2021-11-28 15:07:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

หลังแอฟริกาเกิดโรคระบาดจีนได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ถือเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีขอบเขตกว้างและยากที่สุดหลังก่อตั้งสาธารณะรัฐประชาชนจีน

จีนช่วยแอฟริกาต้านโควิด-19

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ตามความต้องการจากประเทศต่าง ๆ จีนได้จัดสรรทรัพยากรประเภทต่าง ๆ จากรัฐบาลท้องถิ่น วิสาหกิจ และภาคเอกชน ส่งออกสิ่งของต้านโควิด-19 ทั้งหมด 120 ครั้ง แก่ 53 ประเทศในแอฟริกา เช่น น้ำยาตรวจกรดนิวคลีอิก ชุดป้องกัน หน้ากาก แว่นตาเฉพาะ และเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น กล่าวได้ว่ามีการช่วยแอฟริกาต้านโควิด-19 อย่างครบถ้วน

จีนช่วยแอฟริกาต้านโควิด-19

จีนแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 แก่ประเทศแอฟริกา โดยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ หรือ ทีมรักษาพยาบาลเฉพาะด้านการต้านโควิด-19 ระยะสั้นไปประจำใน 17 ประเทศแอฟริกา ร่วมต้านโควิดกับประชาชนแอฟริกา อีกทั้งยังได้ผลักดันโครงการสำนักงานใหญ่ศูนย์ควบคุมโรคในแอฟริกาที่จีนช่วยเหลือแก่แอฟริกาซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนกำหนด

จีนช่วยแอฟริกาต้านโควิด-19

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-02-2566)

许平平