ปธน.จีนชี้ จีน-แอฟริกาควรร่วมกันต้านโรคระบาด กระชับความร่วมมือ ผลักดันการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความยุติธรรมและความเสมอภาค

2021-11-29 21:13:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนมีข้อเสนอ 4 ประการเกี่ยวกับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกาในยุคใหม่ คือ 1. ร่วมกันต้านโรคระบาด ทำให้ชาวแอฟริกาทั่วไปสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  

2. กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ขยายการค้าและการลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการลดความยากจน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ผลักดันการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผยแพร่แนวคิดคาร์บอนต่ำ พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ยกระดับความสามารถด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

4. รักษาความเที่ยงธรรมและความเสมอภาค ยืนหยัดข้อเสนอที่เป็นธรรมของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ทำให้ความต้องการและผลประโยชน์ร่วมกันของเราสามารถเป็นปฏิบัติการร่วมกัน

(Bo/Lin/Yanzi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

林钦亮