สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”สะท้อนแนวคิดทั่วโลกร่วมพัฒนาจึงพัฒนาจริง ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้าจึงจะเจริญจริง

2022-01-04 16:20:34 | CRI
Share with:

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”สะท้อนแนวคิดทั่วโลกร่วมพัฒนาจึงพัฒนาจริง ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้าจึงจะเจริญจริง

ปี 2021 เป็นปีครบรอบ 50 ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นสถานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ และครบรอบ 20 ปีที่จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก ซึ่งปีที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์นี้เปี่ยมด้วยผลงานความสำเร็จน่าชื่นชมหลายอย่าง และนำมาซึ่งการตระหนักรู้ลึกซึ้งต่อทั่วโลกด้วย โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ปี 2021 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมผ่านทางไกลพิธีเปิดประชุมการคมนาคมที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ของสหประชาชาติ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ชี้ย้ำหลักความจริงที่ลึกซึ้งด้วยประโยคเรียบง่ายว่า ทุกชาติพัฒนาไปร่วมกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่แท้จริง ทุกคนอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้าจึงจะเป็นความเจริญที่แท้จริง

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”สะท้อนแนวคิดทั่วโลกร่วมพัฒนาจึงพัฒนาจริง ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้าจึงจะเจริญจริง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ปี 2021 นายสี จิ้นผิง เป็นประธานการหารือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 เน้นย้ำว่า ถือคุณภาพสูง ความยั่งยืนและการอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนเป็นเป้าหมาย ผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูงของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”สะท้อนแนวคิดทั่วโลกร่วมพัฒนาจึงพัฒนาจริง ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้าจึงจะเจริญจริง

ต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 นายสี จิ้นผิง กล่าวในพิธีเปิดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนครั้งที่ 4 ว่าจีนยินดีร่วมกับประเทศต่างๆ สร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โดยในปี 2021 “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้นำสูงสุดของจีนได้ยึดถือให้ความสำคัญมากที่สุด นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า  “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” เป็นเป้าหมายสำคัญของสังคมนิยมที่ทันสมัย ต้องยืนหยัดความคิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พยายามอย่างสุดกำลังเต็มความสามารถ แก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างพื้นที่ ช่องว่างระหว่างหมู่บ้านกับตัวเมือง และช่องว่างทางรายได้อย่างแข็งขัน ทำให้ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลง และได้รับประโยชน์อย่างจริงจัง

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”สะท้อนแนวคิดทั่วโลกร่วมพัฒนาจึงพัฒนาจริง ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้าจึงจะเจริญจริง

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-09-2565)

韩楚