บทวิเคราะห์ : ความตกลง RCEP ส่งเสริมการค้าเสรีทั่วโลก

2022-01-10 10:11:26 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

บทวิเคราะห์ : ความตกลง RCEP ส่งเสริมการค้าเสรีทั่วโลก

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการสนับสนุนการค้าเสรีและรักษาระบบการค้าพหุภาคี ภายใต้ภูมิหลังการกีดกันทางการค้าและแนวคิดต่อต้านโลกาภิวัตน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ลงนามโดย 15 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก และครอบคลุมประมาณ 30% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การค้า และประชากรของโลก จะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

บทวิเคราะห์ : ความตกลง RCEP ส่งเสริมการค้าเสรีทั่วโลก

ข้อตกลง RCEP ครอบคลุมความร่วมมือในหลากหลายด้าน รวมถึงการลดภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการเปิดกว้างต่อธุรกิจบริการและการลงทุน     กว่าร้อยละ 90 ของการค้าสินค้าที่ได้รับอนุมัติระหว่างประเทศสมาชิกจะได้รับการปลอดภาษี   ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะลดข้อจำกัดด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าลงอย่างมาก พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกแก่การหมุนเวียนของสินค้าและปัจจัยการผลิต และจะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นด้วย 

บทวิเคราะห์ : ความตกลง RCEP ส่งเสริมการค้าเสรีทั่วโลก

ความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการประสานงานห่วงโซ่อุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อำนวยความสะดวกในการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศสมาชิกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเสรี  

ตลาดแบบบูรณาการที่เกิดขึ้นจากการทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะเพิ่มศักยภาพความร่วมมือของประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ต่อไป  บรรเทาแรงกดดันที่เกิดจากการต่อต้านโลกาภิวัตน์และผลกระทบของโควิด-19  พร้อมทั้งทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ประโยชน์จากการแบ่งปันการตลาด และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน  รวมทั้งเติมพลังใหม่ให้กับการค้าเสรีและการค้าพหุภาคีด้วย 

กล่าวได้ว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอาวุธสำคัญในการต่อต้านกระแสกีดกันทางการค้า  และได้กำหนดบรรทัดฐานใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเสรีและการลงทุน  

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกถดถอยและการค้าระหว่างประเทศตกต่ำอย่างมาก  ตาม “รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก” ล่าสุดที่ออกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมระบุว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2021 แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง  

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก สมาชิกที่หลากหลาย และมีศักยภาพที่ดี จะเพิ่มความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของประชาคมระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก  (yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

蔡建新