“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

2022-01-13 15:42:41 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีน-ลาวสองประเทศเปิดให้บริการเดินรถไฟอย่างเป็นทางการพร้อมกันวันที่ 3 ธันวาคม ปี 2021 ขบวนรถไฟที่ให้บริการในประเทศจีน คือ ขบวนสีเขียว - ฟู่ซิง สำหรับในส่วนของลาวคือ ขบวนสีขาว - ล้านช้าง โดยขบวนฟ฿ซิงของจีนประกอบด้วย 8 ตู้ขบวนโดยสาร (ที่นั่งชั้น 1 อยู่ตู้ขบวนที่ 8) เป็นเส้นทางที่ต้องวิ่งรถข้ามสะพานและลอดอุโมงค์ แต่การเดินรถมีความมั่นคงราบรื่นมาก

แต่เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด การเดินทางข้ามประเทศระหว่างจีน-ลาว จึงยังมีข้อจำกัดในการออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตก็จะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง “กรุงเทพฯ-หนองคาย” จากความร่วมมือโครงการรถไฟไทย-จีน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวไทยมากขึ้นด้วย

“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถออกเดินทางจากจังหวัดหนองคาย ข้ามไปลาวเพื่อขึ้นขบวนล้านช้างได้ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ และไปลงปลายทางที่สถานีบ่อเต็นของลาว หลังจากนั้น ลงรถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างลาว-จีน เพื่อเปลี่ยนขึ้นขบวนฟู่ซิงที่สถานีบ่อหานของจีนและเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนนนาน ได้อย่างสะดวกสบาย โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางโดยรถไฟจีน-ลาว รวมประมาณ 10 ชั่วโมง

“สิบสองปันนา” เป็นสถานีที่ 11 จากทั้งหมด 14 สถานีของเส้นทางรถไฟช่วงในประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน และมีชายแดนติดกับประเทศลาว โดยเป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชนเผ่าไต(ไทลื้อ) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้ร้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติอย่างมาก คือ “เก้าจวงซีซวงจิ่ง”

“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

“เก้าจวงซีซวงจิ่ง “ หรือในสำเนียงไทลื้อ คือ “เก้าจอมสิบสองเชียง” เป็นที่ตั้งความบันเทิงและการพักผ่อนที่ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า โรงแรมระดับ5ดาว รีสอร์ท ร้านค้าร้านอาหาร และถนนยามราตรีที่คึกคักเลียบแม่น้ำล้านช้าง โดยรวมเอาเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผ่าไตไว้อย่างเข้มข้น ชวนให้ผู้มาเยือนต้องหยุดฝีเท้าเที่ยวชมและไม่อยากจากไป

สำหรับราคาตั๋วโดยสาร : สถานีคุนหมิง – สถานีสิบสองปันนา (สถานีที่ 11) ให้บริการทั้งหมด 13 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.ครึ่ง – 4 ชม.  ราคาตั๋วที่นั่งชั้น 2 (ธรรมดา) 167 - 217 หยวน (ประมาณ 835 - 1,085 บาท) เที่ยวเช้าสุดออกจากสถานีสิบสองปันนา เวลา 8.00 น. เที่ยวเย็นสุด 19.52 น.

“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

ราคาตั๋วที่นั่งชั้น 2 (ธรรมดา) จากสถานีคุนหมิง-สถานีบ่อหาน รวม 14 สถานี สูงสุดคือ 271 หยวน(ประมาณ 1,355 บาท) และใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.  

*หมายเหตุ – ราคาตั๋วมีความแตกต่างเล็กน้อยตามช่วงเวลาเดินรถ

(Yim/cici)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2565)

晏梓