วัดหลงฉวน ใช้สื่อสมัยใหม่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
แนะนำกิจกรรม

      พุทธศาสนา ได้หยั่งรากลึกในกลุ่มประเทศเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียมายาวนานกว่า 2500 ปี จนกลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกในการแสวงหาความสงบและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หลายประเทศมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งแม้จะมีรายละเอียดในวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ให้ทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อมุ่งไปสู่สันติสุขและการพ้นทุกข์……คลิกที่นี้ดูรายละเอียด

ข่าว
• วัดหลงฉวนของกรุงปักกิ่งยินดีร่วมมือกับสถานีวิทยุซีอาร์ไอเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมพุทธศาสนาจีน
อ่านต่อ>>
กำหนดการ

กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาประจำปี 2013

ระหว่าง วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556

คณะสื่อมวลชน 4 ประเ���ศ จาก ไทย ลาว เมียนม่าร์และกัมพูชา

ปักกิ่ง- หูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คลิกที่นี้ดูรายละเอียด

สถานที่น่าสนใจ ปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน (长城 )

อี๋ เหอ หยวน ( 颐和园 )

ปาต้าฉู้

วัดหลงฉวน ( 龙泉寺 )

เป่ยไห่ ( 北海 )

กู้กง ( 故宫  )

วัดลามะ ( 雍和宫 )

สนามกีฬารังนก ( 鸟巢 ) 

ส่วยลี่ฟาง ( 水立方 )
อำเภอจือซิง

      เมืองจือซิงอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลหูหนาน ทางภาคกลางของจีน มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ หมู่เกาะ ถ้ำ น้ำพุร้อน นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที��ผสมผสานหลากหลาย รวมทั้งวัดที่มีชื่อเสียงและโบราณสถานหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดโส้วโฝว สิ่งก่อสร้างภายในมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัดสมัยราชวงศ์ถัง ประมาณ 1,300 ปี ก่อนหน้านี้ มักจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาสำคัญของอำเภอ

 

ทัศนียภาพที่สวยงาม อำเภอจือซิง
สมาคมพุทธศาสนาของจีน

สมาคมพุทธศาสนาของจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1953 (พ.ศ. 2496) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธชนเผ่าต่างๆ ของจีนได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมด้านศาสนา อาทิ การอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และทฤษฎีของพุทธศาสนา……            คลิกที่นี้ดูรายละเอียด

บันทึกการเดินทางของผู้สื่อ
v นักข่าวอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พุทธศาสนาและวัฒนธรรมเยี่ยมเยือนเมืองจือซิง
        เมื่อเร็วๆนี้ สถานีวิทยุซีอาร์ไอเป็นเจ้าภาพจัด "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พุทธศาสนาและวัฒนธรรม" โดยได้รับเชิญนักข่าวจากไทย ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์มาเข้าร่วมและทำข่าวด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการทำข่าวที่กรุงปักกิ่งแล้ว ทางคณะนักข่าวเดินทางไปเยือนเมืองจือซิงในมณฑลหูหนาน ทางภาคใต้ของจีน……
v ระหว่างบรรทัด: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาในประเทศจีนสื่อมวลชน 4 ประเทศ ตอนที่ 2
      ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สื่อมวลชนจาก 4 ประเทศคือไทย ลาว เมียนม่าร์และกัมพูชาจำนวน 21 คน ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนา ประจำปี 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีวิทยุซีอาร์ไอ กรุงปักกิ่ง……
v ระหว่างบรรทัด:โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาในประเทศจีนสื่อมวลชน 4 ประเทศ ตอนที่ 1
        ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สื่อมวลชนจาก 4 ประเทศคือไทย ลาว เมียนม่าร์และกัมพูชาจำนวน 21 คน ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนา ประจำปี 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีวิทยุซีอาร์ไอ กรุงปักกิ่ง ……
v ผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรม"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาประจำปี 2013"เยือนซีอาร์ไอ
      เมื่อบ่ายวันที่ 24 กรกฎราคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรม"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาประจำปี 2013"ซึ่งประกอบด้วยผู้สื่อข่าวจากไทย กัมพ��ชา ลาวและเมียนมาร์รวม 12 คนได้เยือนสถานีวิทยุซีอาร์ไอ และพบปะเจรจากับนายอัน เสี่ยวอวี่ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศเทศแห่งชาติจีน(CRI) ……
อ่านต่อ>>
ผู้สื่อข่าวจากไทย

นายสุชาติ แก้วเพ็ชร

นางสาวมยุรี สุขใย

นางวิไลลักษณ์ รุ่งสมัย

นายขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ

นายเมฆ ขันแก้ว
ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวจากอีกสามประเทศ (วิดีโอ)

Bou Vannarith

สถานีวิทยุแห่งประเทศ

กัมพูชา

Phan Chansey

สถานีวิทยุมิตรภาพ

จีน-กัมพูชา

Khounsathone Vilayvanh

หนังสือพิมพ์ประชาชน

ลาว

Sengsananh Khammanh

ซีอาร์ไอ FM 93 H.m.Z

(ประจำลาว)

Hla Win

สถานีวิทยุและโทรทัศน์

เมียนม่าร์

Thwe Thwe Aung

สถานีวิทยุและโทรทัศน์

เมียนม่าร์

ภาพข่าว

รองนายกสมาคมพุทธศาสนาจีนระบุ หวังว่าความคิดทางพุทธศาสนาจะเผยแพร่สู่ทั่วโลก ทำให้เอเชียกับโลกได้รับพลังสร้างสรรค์เชิงบวก

ผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรม"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธศาสนาประจำปี 2013"เยือนซีอาร์ไอ

คณะผู้สื่อข่าวจีนและต่างประเทศสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวง

รองนายกสมาคมพุทธศาสนาจีนระบุ พุทธศาสนาจีนกำลังอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งโรจน์อีกช่วงหนึ่ง

สื่อมวลชน 4 ประเทศ ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ที่วัดหลงฉวน
อ่านต่อ>>
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040