ภาพประกอบการถ่ายทอดสด

หวางเฟย นักร้องฮ่องกงร้องเพลงซินจิง(บทมหาปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร)ในพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3

พระมหาเถระและบุคคลสําคัญร่วมประกอบพิธีกดปุ่มเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3

พระจั๋วกวงมหาเถระ ประธานสหพันธ์พุทธศาสนาฮ่องกงกล่าวคําปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3

พระสงฆ์สวดมนต์ในพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3
อ่านต่อ>>
ทบทวนการถ่ายทอดสดเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพข่าวด้านพุทธศาสนาของจีน

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสิรัฐิไปประดิษฐานที่มาเก๊า

หวางเฟย นักร้องฮ่องกงร้องเพลงซินจิง(บทมหาปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร)ในพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3

พระมหาเถระและบุคคลสําคัญร่วมประกอบพิธีกดปุ่มเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเขี้ยวแก้วจากจีนไปประดิษฐานที่พม่า

เปิดสถานบันศาสนาพุทธทิเบต
อ่านต่อ>>
พุทธศาสนาในจีน
ลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาในจีน
        ประเทศอินเดียอันเป็นแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนา พุทธศาสนาได้ผ่านระยะแห่งความ เจริญรุ่งเรืองมา 3 ระยะด้วยกัน คือ……
พุทธศาสนาในวัฒนธรรมจีน
        พุทธศาสนาเมื่อแรกแพร่เข้าสู่จีนนั้น มีเหตุต้องประสบกับการถูกกีดกันอย่างรุนแรงจากสำนักหยูเจีย (สำนักปรัชญาขงจื๊อ) และศาสนาเต๋าอันเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในจีนเอง ……
วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน
        พุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามศาสนาใหญ่ในประเทศจีน ความสำคัญและความยิ่งใ���ญ่ของพุทธศาสนาในจีนนั้น ไม่ได้ด้อยไปกว่าลัทธิขงจื๊อ และศาสนาเต๋าซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในจีนเอง……
ข้อมูลการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3
v คำกล่าวพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 โดยพระมหาเถระฉวน อิ้น นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน v คำกล่าวในพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 ของพระมหาเถระเจ๋ยกวาง นายกสหพันธ์พุทธศาสนาฮ่องกง
v คำกล่าวพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 โดยเจิง อินฉวน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง v คำกล่าวของนายตุ่ง เจี้ยนหัว รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนในพิธีเปิดการประชุม
v สารแสดงความยินดีต่อการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 ของนายเจี่ยชิ่งหลิน-ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน v แถลงการณ์ของฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3
v ฟอรั่มทางโทรทัศน์และฟอรั่มทางอินเตอร์เน็ต v กิจกรรมหลักของการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3
อ่านต่อ>>
วอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์พระพุทธรูป (๔)

วอลเปเปอร์พระพุทธรูป (๓)

วอลเปเปอร์พระพุทธรูป (๒)

วอลเปเปอร์พระพุทธรูป (๑)
อ่านต่อ>>
ข่าวด้านพุทธศาสนาในจีน
v อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสิรัฐิไปประดิษฐานที่มาเก๊า v ปันเชนลามะองค์ที่ 11 ทรงเข้าร่วมการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3
v การประชุมพุทธศาสนาโลกแสดงให้เห็นจิตใจทางพุทธศาสนาของจีนและส่งเสริมความสมานฉันท์ของโลก v การประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 ประกาศแถลงการณ์ ริเริ่ม "ปรารถนาร่วมกัน เดินทางด้วยกัน"
v นายเจี่ย ชิงหลินเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ v วงการศาสนาพุทธของจีนประกาศสนับสนุนการพัฒนาพุทธศาสนาและการกุศลของเมียนมาร์
v พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากจีนสิ้นสุดการประดิษฐานที่เมียนม่าร์ v พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาผู่ โถซันเปิดให้เข้าชม
อ่านต่อ>>
ดนตรีทางพุทธศาสนา
1.เพลงบทสวดมนต์ปรัชญาปรามิตาหฤทัยสูตร

2.เพลงสวดมนต์จีน

3.เสียงดนตรีทางพุทธศาสนาท่ามกลางลมและหิมะ

4.เพลงวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

5.เพลงสวดมนต์

6.เพลงทางศาสนาพุทธ

7.เพลงพระอมิตตาพุทธ

8.เพลงสรรเสริญชาศาสนาพุทธเจ้าโจว

9.เพลงพุทธศาสนาอมตะ


© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040