• การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลง 2017YY03MM13DD
• ปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 2017YY03MM13DD
• การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 2017YY03MM12DD
• สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนจัดการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือการสร้างเศรษฐกิจและระบบนิเวศ 2017YY03MM10DD
• สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนต้องพยายามแสดงบทบาทในการรักษาความมั่นคงและความสมานฉันท์ทางสังคม 2017YY03MM04DD
• สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคม 2017YY03MM04DD
• เปิดประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 2017YY03MM03DD
• การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 3 มีนาคมนี้ 2017YY02MM28DD
• ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนพบปะประธานวุฒิสภากัมพูชา 2016YY07MM06DD
• รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนพบกับประธานสภาสูงกัมพูชา 2016YY07MM05DD
• ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนพบประธานสภานิติบัญญัติไทย 2016YY05MM27DD
• รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนพบกับคณะผู้แทนพรรคฟุนซินเปกของกัมพูชา 2016YY04MM27DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040