• ถ้อยแถลงของนายกฯ จีนเกี่ยวกับการพัฒนาฮ่องกงสร้างความสนใจให้สื่อฮ่องกง 2010YY03MM15DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2010YY03MM14DD
• ปิดประชุมประจำปีสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (P) 2010YY03MM14DD
• กฎหมายการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดียิ่งขึ้น 2010YY03MM11DD
• จีนบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษก่อนกำหนด (P) 2010YY03MM10DD
• สหภาพแรงงานจีนเสนอให้เพิ่มข้อหาฐานไม่ชำระค่าจ้างแรงงานในกฎหมายอาญา (P) 2010YY03MM10DD
• การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องที่จำเป็นของการเมืองประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม (P) 2010YY03MM09DD
• ต้องสร้างระบบกฎหมายแบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ 2010YY03MM09DD
• ผู้นำจีนร่วมสัมมนากับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 2010YY03MM07DD
• เปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่ 3 ชุดที่ 11 ที่กรุงปักกิ่ง 2010YY03MM05DD
• รัฐบาลจีนจะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 2010YY03MM05DD
• People's Daily ตีพิมพ์บทนำ แสดงความยินดีต่อการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่ 3 ชุดที่ 11 2010YY03MM05DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่ 3 ชุดที่ 11 (P) 2010YY03MM05DD
• สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเน้นว่า ควรแก้ไขความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทันกาล (P) 2010YY03MM04DD
• อัตราการเซ็นสัญญาการว่าจ้างแรงงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (P) 2010YY03MM04DD
• การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งจะมุ่งสู่หลักการแห่งความเสมอภาค (P) 2010YY03MM04DD
• จีนเตรียมงานพร้อมที่จะเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชน (P) 2010YY03MM04DD
• จีนจะปรับปรุง "กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง" เป็นครั้งที่ 6 2010YY03MM02DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040