• ผู้แทนประชาชนจีนเสนอให้ปราบปรามแก๊งค้าเด็ก 2011YY03MM14DD
• พิธีปิดการประชุมสภาผู้แืทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2554 ที่กรุงปักก่ิง 2011YY03MM14DD
• กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีนระบุ เงือนเดือนของบัณฑิตจีนทั่วไปสูงกว่าแรงงานจากชนบท 2011YY03MM11DD
• จีนบรรลุเป้าหมายการสร้างระบบกฎหมายแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน 2011YY03MM10DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 4 จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 2 2011YY03MM10DD
• 5 ปีข้างหน้า จีนจะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมกันสร้างโลกที่มีสันติภาพถาวร เจริญร่วมกันและสมานฉันท์ 2011YY03MM07DD
• จีนมีความสามารถและมีเงื่อนไขพร้อมที่จะทำให้ราคาสินค้าทั่วไปคงที่ในขั้นพื้นฐาน 2011YY03MM07DD
• บรรดาสมาชิกสองสภาพิจารณารายงานการทำงานของรัฐบาล 2011YY03MM06DD
• นายกรัฐมนตรีจีนสัญญาว่า จะพยายามให้ราคาบ้านคงตัวและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 2011YY03MM05DD
• จีนระบุจะให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าบริโภค 2011YY03MM05DD
• นายกฯ จีนกล่าวว่า ต้องเปลี่ยนการรวมอำนาจมากเกินไปและไม่มีข้อจำกัดจากระบบ 2011YY03MM05DD
• เปิดประชุมประจำปีสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนขึ้นที่กรุงปักกิ่ง 2011YY03MM05DD
• จีนแก้ไขกฎหมายอาญาให้ "การไม่จ่ายค่าแรงโดยเจตนา" และ "เมาแล้วขับ" เป็นคดีอาชญากรรม 2011YY02MM28DD
• จีนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญา ยกเลิกโทษฐานประหารชีวิตกรณีกระทำผิดกฎหมาย 13 ข้อ 2011YY02MM27DD
• จีนร่างกฎหมายเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 2011YY02MM26DD
• จีนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีรถยนต์และเรือใหม่ แต่ไม่กระทบเจ้าของรถส่วนใหญ่นัก 2011YY02MM26DD
• จีนจะลงโทษหนักต่ออาชญากรรม 8 ประเภท 2011YY02MM24DD
• ประธานสภา NPC พบกับผู้ว่าราชการ จ.บาหลี อินโดฯ 2010YY11MM07DD
• จีนแก้ไขกฏหมายว่าด้วยผู้แทนในสภาผู้แทนประชาชนเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ที่ผ่านมา 2010YY10MM28DD
• จีนจะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อประกันสิทธิที่รับรู้ข้อเท็จจริงและนโยบายทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 2010YY10MM26DD
• การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง 2010YY08MM29DD
• การประชุมครั้งที่ 16 ของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเสร็จสิ้นแล้ว 2010YY08MM29DD
• จีนปรับปรุงแก้ไข "กฎหมายว่าด้วยรักษาความลับของรัฐ" 2010YY04MM29DD
• คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะลงมติต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของรัฐฉบับปรับปรุงแก้ไข 2010YY04MM28DD
• คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของรัฐฉบับปรับปรุงแก้ไข 2010YY04MM26DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040