• พิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 ที่กรุงปักกิ่ง 2012YY03MM14DD
• คณะผู้แทนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 จะเริ่มพิจารณาตรวจสอบร่างมติว่าด้วยรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 2012YY03MM11DD
• นายอู๋ ปังกั๋วและผู้นำจีนคนอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยกับคณะผู้แทนของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 2012YY03MM11DD
• ส่งเสริมการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์สังคมนิยมของจีนให้สมบูรณ์ 2012YY03MM09DD
• นายอู๋ ปังกั๋วเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาวะของประเทศ 2012YY03MM09DD
• จีนแก้ไขกฎหมายอาญาโดยรับฟังความคิดเห็นทั่วสังคม 2012YY03MM09DD
• จีนจะดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและรวดเร็ว 2012YY03MM07DD
• จีนยินดีที่สหรัฐฯ แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2012YY03MM06DD
• ทูตานุทูตของประเทศต่างๆ ประจำจีนให้ความสนใจกับรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน 2012YY03MM05DD
• สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 2012YY03MM05DD
• สื่อมวลชนจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจต่อการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ 2012YY03MM05DD
• ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฟ้องร้องคดีอาญาแสดงให้เห็นถึงหลักการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยธรรม 2012YY03MM04DD
• จีนมีโอกาสมากกว่าข้อท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 2012YY03MM04DD
• จีนกำหนดชื่อเกาะเตี้ยวหยูให้ได้มาตรฐาน 2012YY03MM04DD
• จีนพร้อมจะเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 2012YY03MM04DD
• เครื่องดำน้ำพร้อมนักดำน้ำ "เจียวหลง" จะดำลึก 7,000 เมตรในฤดูร้อนปีนี้ 2012YY03MM04DD
• ซีอาร์ไอจะถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 2012YY03MM04DD
• จีนจะพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายว่าด้วยการประเมินทรัพย์สิน 2012YY02MM27DD
• นายหัน ฉี่เต๋อ รองประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภากลุ่มจี 20 และเยือนจอร์แดนและโอมาน 2012YY02MM19DD
• ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพบปะกับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2011YY08MM18DD
• ประธานสภาจีนแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย 2011YY08MM03DD
• ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเดินทางไปเยือน 4 ประเทศในเอเชีย และแอฟริกา 2011YY05MM18DD
• ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงพล.อ.ธีรเดช มีเพียรที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาไทย 2011YY05MM06DD
• รองประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพบปะกับสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2011YY04MM08DD
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพบปะกับประูธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 2011YY04MM07DD
• พิธีปิดการประชุมสภาผู้แืทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2554 ที่กรุงปักก่ิง 2011YY03MM14DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040