การศึกษาของจีนจะก้าวไปสู่ระดับแนวหน้าของเอเชียและของโลกโดยเร็ว
  2011-03-11 18:16:10  cri

อ.เฉิน ลี่ (ขวา) หัวหน้าภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

และ อ.เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา อาจารย์รับเชิญ

บทสัมภาษณ์ อ.เฉิน ลี่ หัวหน้าภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และ อ.เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา อาจารย์รับเชิญภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

ถาม อาจารย์เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวใน "คำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี 2554 " ว่า ต้องพัฒนาภารกิจด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก เร่งพัฒนาการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ ให้ผู้คนทั้งหลายได้รับการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น ยุติธรรมยิ่งขึ้น และมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

ตอบ ในฐานะที่เป็นครูและก็อยู่ในแวดวงการศึกษา เมื่อได้ยินนโยบายนี้ ดิฉันรู้สึกชื่นชมยินดีกับประชาชนจีนด้วย เพราะว่าการศึกษานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาบุคคล เราพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เริ่มต้นจากการศึกษา นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพบุคคล ยังจะช่วยพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติได้ เมื่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับแรก นั่นหมายความว่าท่านได้เห็นประโยชน์ของการศึกษา และก็เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงสำหรับทั้งประชาชาติและทั้งประเทศจีน ถ้าเมื่อไรประชาชนมีการศึกษา เขาก็ย่อมพัฒนาตัวเอง ถ้ามองในแง่การทำงาน ประชาชนที่มีการพัฒนาด้วยการเรียนรู้แล้ว เขาก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า ซึ่งจะไปทำงานได้ เรายกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า คนที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จบชั้นประถมปลาย การทำงานนั้น เขาจะต้องใช้แค่แรงงาน แต่เมื่อไรเราพัฒนาคนเหล่านี้ จนกระทั่งเขามีเทคโนโลยีจากการที่เป็นเพียงแรงงาน ก็อาจจะเป็นช่างฝีมือ นั่นแปลว่าเขาได้พัฒนางาน ในขณะเดียวกัน เขาก็จะพัฒนาตัวเองด้วย คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น เมื่อคน ๆ หนึ่งได้อย่างนี้ ก็แสดงว่าทั้งครอบครัวก็จะดีขึ้น เมื่อหน่วยเล็กของครอบครัวมีการพัฒนา มันก็จะพัฒนาไปสู่สังคม จากสังคมกลุ่มย่อยถึงสังคมกลุ่มใหญ่

การที่ท่านนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า กล่าวว่า ต่อไปจะใช้งบประมาณร้อยละ 4 ของจีดีพีเป็นงบประมาณการศึกษานั้น ตรงนี้ยิ่งมองเห็นชัดว่า นี่คือวิถีทางจะทำเป็นรูปธรรม เพราะว่าการศึกษาก็ต้องเป็นการลงทุนเหมือนกัน ยิ่งประเทศจีนที่มีคนจำนวนมากมาย ถ้าไม่มีเงินพอนั้น แม้นโยบายดีก็จะไม่สำเร็จ ถ้ามีทั้งนโยบายและมีหลักการว่า จะใช้งบประมาณอย่างไร ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

ที่ว่าจะพัฒนาการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ หมายความว่าพัฒนาการศึกษาตามหลักเหตุและผล เหตุมีตรงไหน ปัญหามีตรงไหน ก็แก้ปัญหาตรงนั้น ทำตรงนั้นให้ดีขึ้น การพัฒนาการศึกษาให้มีความหลากหลาย อันนี้ยิ่งเห็นชัดว่า ที่จะนำไปสู่ความเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบท ดิฉันมองอย่างนี้ คนเราในสังคมหนึ่ง มันก็มีอะไรที่ไม่เท่ากัน ผู้ที่จบชั้นประถมปลายหรือมัธยมต้น และเขาสามารถได้รับการศึกษาที่จะพัฒนาไปเป็นช่างฝีมือดีกว่าเป็นแรงงาน การศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ความต้องการของสังคม และความต้องการของประเทศ

เดี๋ยวนี้ โลกอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ อาจจะส่งกำลังพวกนี้ออกไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจีนก็ทำเป็นประจำ ถ้าเขามีการศึกษาดีและหลากหลาย เขาก็มีงานทำได้มาก และจะนำชื่อเสียง นำรายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย

สำหรับการจัดการศึกษาให้ยุติธรรม ตรงนี้ก็ยิ่งดี ทุกคนก็จะบอกว่า คนเมืองใหญ่จะมีโอกาสมากกว่าคนในเมืองเล็ก คนในเมืองมีโอกาสมากกว่าคนชนบท ซึ่งดูเผิน ๆ ก็เป็นอย่างนั้น แต่ดิฉันคิดว่า รัฐบาลเร่งได้และทำเป็นรูปธรรมได้

คำว่าพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยุติธรรม ก็มุ่งเสริมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นและการศึกษาชนบทให้ดีขึ้น เมื่อมีการศึกษา ความยุติธรรมก็มีมากยิ่งขึ้น ในความคิดของดิฉันก็คือ ทุกคนได้รับการศึกษา แน่ใจได้เลยว่า ประชาชนจะมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งคุณภาพการศึกษา และทั้งคุณภาพชีวิตที่จะมีต่อไป อีกทั้งจะส่งผลที่ประเทศด้วย

อ.เฉิน ลี่ และ อ.เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา กับเจ้าหน้าที่ซีอาร์ไอ

ถาม ในมุมมองของ อ.เฉิน ลี่ การประชุม "สองสภา" ของปีนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจในด้านของการศึกษา

ตอบ การประชุมสองสภาของปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ สำหรับด้านการศึกษา ที่สำคัญที่สุดคือ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณร้อยละ 4ของจีดีพีเป็นงบประมาณการศึกษา ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 3.5 ของปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญด้านการศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนโดยทั่วไป

ถาม เค้าโครงแผนปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาระยะกลางและระยะยาวแห่งชาติระหว่างปี 2010-2020 ได้กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปและพัฒนาด้านการศึกษาของจีนในปี 2020 อีกทั้งกำหนดทิศทางและแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาของจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจารย์เฉิน ลี่ คิดว่า เค้าโครงฉบับนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อสถาบันอุดมศึกษาของจีน

ตอบ แผนฉบับนี้จะเน้นปฏิรูปการศึกษาของจีน และจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ที่เห็นได้ชัดคือ เน้นคุณภาพการเรียนการสอน จะปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างเช่น ปัจจุบัน ต้องเรียน 4 ปีถึงจะจบปริญญาตรีได้ ในวันข้างหน้า อาจจะไม่กำหนดเวลาอย่างตายตัวว่าต้องเรียน 4 ปี อาจจะไม่ถึง 4 ปีก็ได้ ถ้าเรียนให้ครบหน่วยกิตแล้ว ก็จบได้แล้ว จบเร็ว ทำงานเร็ว

ถาม อาจารย์เกื้อพันธุ์มีความเข้าใจอย่างไรต่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทำอย่างไรในการลดช่องว่างทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบทให้สมดุลกัน

ตอบ ปัญหาอย่างนี้น่าจะเป็นปัญหาของทุกประเทศ เรามองว่า ในเมืองแบบหนึ่ง ในชนบทแบบหนึ่ง จริง ๆ แล้ว ถ้าจะให้สองที่เหมือนกัน ก็เป็นไปไม่ได้ ดิฉันเข้าใจว่า ความเสมอภาคด้านการศึกษาก็หมายความว่า ในชนบทเร่งพัฒนาการศึกษาให้ขยายตัวขึ้น ให้ก้าวหน้าขึ้น ให้ทันสมัยขึ้น โรงเรียนในชนบทน่าจะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้อย่างที่โรงเรียนในเมืองมี รัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลางจะเพ่งเล็ง เอาใจใส่พัฒนาคุณภาพครู ถ้าครูดี โรงเรียนดี แน่นอน เด็กดี

จริง ๆ เรื่องนี้เป็นปัญหาทั่วโลก แม้ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ดิฉันเชื่อว่าปัญหาอย่างนี้ก็มี อย่างเช่นประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มาก และคนก็อยู่อย่างกระจัดกระจาย แน่นอนคนที่อยู่ในชนบทไกล ๆ เขาไม่สามารถจะเรียนอยู่ในระบบได้ วิธีการที่ประเทศออสเตรเลียทำก็คือ ต้องให้การศึกษาทางไกล นั่นก็คือวิธีแก้ของออสเตรเลีย

ประเทศไทยเป็นเล็ก ไม่ร่ำรวยเหมือนประเทศจีน การศึกษาในชนบทกับในเมืองก็ต่างกัน งบประมาณก็ไม่ได้มากมายนัก ประเทศไทยก็ใช้วิธีการหลายอย่าง เช่น จัดโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนขึ้นชื่อในเมืองใหญ่ เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบไปมีโรงเรียนน้องอยู่ในต่างจังหวัด วิธีการเรียนการสอนก็ถ่ายทอดถึงกัน ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้โรงเรียนในชนบทเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย เรายอมรับว่า ชนบทกับเมืองมีสถานะต่างกัน แต่เราก็พยายามเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา เด็กชนบทของเรามีครูตู้ อย่างที่โครงการโรงเรียนไกลกังวล พอท่านจัดรายการก็ส่งรายการออกไป นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะดูโทรทัศน์ นักเรียนจะได้ความรู้และสามารถที่จะถาม และก็ส่งมาที่ศูนย์ แล้วก็จะตอบให้ เราใช้วิธีการอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความเสมอภาค

ความจริงการเรียนการสอน ครูเป็นตัวหลัก ขอให้ครูตั้งใจจริง ทำงานจริง รักลูกศิษย์จริง เด็กในโรงเรียนชนบทหลายโรงเรียนไม่แพ้โรงเรียนในเมืองเลย ถ้ามีครูอย่างนี้

ระบบการศึกษาทางไกลของจีนทันสมัยมาก โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ดิฉันเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างชนบทกับตัวเมืองได้ นโยบายดังกล่าวนี้คงไม่เสร็จภายในหนึ่งปีสามปีหรือห้าปี แต่เมื่อรัฐบาลจีนลงมือทำ ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะดีกว่านี้ ความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ

(Zhou)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
时政
v อาจารย์ชาวไทยและจีนกับมุมมองผลการพัฒนาทางการศึกษาของจีน 2011-03-11 15:39:32
v กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีนระบุ เงือนเดือนของบัณฑิตจีนทั่วไปสูงกว่าแรงงานจากชนบท 2011-03-11 15:36:48
v ผู้นำจีนเข้าร่วมการพิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการรัฐบาลของมณฑลต่างๆ 2011-03-11 15:34:28
v นักบวชเต๋าที่ร่วมการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ 2011-03-11 14:14:26
v ชาวจีนมุสลิมไปแสวงบุญมากขึ้นเป็นผลจากการพัฒนาของประเทศ 2011-03-11 14:10:56
v อาจารย์ทั้งจีนและไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนประจำปี 2011 2011-03-11 10:26:53
v จีนบรรลุเป้าหมายการสร้างระบบกฎหมายแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน 2011-03-10 14:02:48
v กล้องใครจะใหญ่จะยาวกว่ากัน 2011-03-10 13:40:12
v การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 4 จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 2 2011-03-10 11:15:28
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040