นายหลี่ เค่อเฉียงตอบคำถามผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ
  2013-03-17 15:23:04  cri
วันที่ 17 มีนาคมนี้ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 มีการจัดแถลงข่าว นายหลี่ เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอีก 4 คนได้พบปะกับผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ และตอบคำถามด้วยตนเอง นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า จีนยังต้องแก้ปัญหาอีกมากมาย ซึ่งปัญหาที่สำคัญมี 3 ประกาสใหญ่ ๆ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม การแก้ปัญหาสำคัญดังกล่าว ต้องมีหลักประกัน 3 ประการ ได้แก่ สร้างรัฐบาลแบบใหม่ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ รัฐบาลที่สุจริตและรัฐบาลที่ีบริหารงานตามกฎหมาย

ขณะตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปหน่วยงานและองค์กรรัฐบาล การลดขอบเขตบริหารของรัฐบาลให้น้อยลงและการปรับเปลี่ยนศักยภาพและภาระหน้าที่ของรัฐบาลนั้น นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า เนื้อหาสำคัญของแผนการปฏิรูปหน่วยงานรัฐบาลคือปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่และศักยภาพของรัฐบาล ลดขอบเขตการบริหารให้น้อยลง การดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานรัฐบาลเป็นเรื่องยาก แต่การปรับเปลี่ยนศักยภาพจะยิ่งยากกว่า เพราะต้องดำเินินการลงลึกมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ของคณะรัฐมนตรียังมีการตรวจสอบพิจารณาและงานที่ต้องผ่านการบริหารกว่า 1,700 รายการ ดังนั้น รัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจจะลดรายการดังกล่าวให้น้อยลงกว่า 1 ใน 3 นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า เราควรมีการตัดสนใจอย่างเด็ดขาด ไม่หลบหลีกปัญหาสำคัญ เมื่อพูดออกมาแล้ว ก็ต้องทำตามอย่างแน่นอน

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า ปัจจุบัน การปฏิรูปของจีนเข้าสู่ช่วงระยะที่ลำบากที่สุด เพราะว่าจะต้องมีการแตะต้องกับโครงสร้างผลประโยชน์ดั้งเดิม เขากล่าวเน้นว่า "ถึงแม้ว่าน้ำลึกมากก็จริง แต่เราไม่มีทางเลือกทางอื่น เพราะว่านี่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาและอนาคตของประเทศชาติ" จีนจะยืนหยัดทิศทางการปฏิรูปเป็นแบบการตลาด ผลักดันการปฏฺิรูปด้านต่างๆ อาทิ ระบบงบประมาณการคลัง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระบบการกระจายรายได้และการส่งเสริมความเสมอภาคของสังคม

ขณะตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความเป็นเมือง นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า ความเป็นชุมชนเมืองของจีนมีขนาดที่ใหญ่มาก ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การนี้มิเพียงแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของจีน แต่ยังจะมีส่วนช่วยการพัฒนนาของโลก กระบวนการความเป็นชุมชมเมืองเป็นขั้นตอนที่จำเป็นของการสร้างประเทศให้ทันสมัย อีกทั้งเป็นความปรารถนาของเกษตรกรทั้งปวง จะนำมาซึ่งการบริโภคและความต้องการด้านการลงทุนอย่างใหญ่หลวง สร้างโอกาสการมีงานทำมากมาย ทำให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้น และนำผลประโยชน์มาให้กับประชาชนโดยตรง แต่กระบวนการความเป็นเมืองเป็นโครงการที่ใหญ่ยิ่งและสลับซับซ้อนมาก ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นจึงต้องการมีการปฏิรูปด้านต่างๆ ให้ควบคู่กันไป

ขณะกล่าวถึงปัญหาการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า รัฐบาลจีนมีความตั้งใจและเจตนาอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการต่อต้านและปราบปรามพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น จีนจะสร้างและปรุบปรุงกลไกต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ไม่มีใครกล้าทำ และไม่มีโอกาสทำ จะปราบปรามและลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นอย่างหนักตามกฎหมาย สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือ จะทำให้อำนาจการบริหารดำเนินการไปท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ขณะตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า จีนและรัสเซียได้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม มีการประสานและแลกเปลี่ยนในกิจการระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค ซึ่งมิเพียงแต่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเท่านั้น หากยังมีส่วนช่วยต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลก

นายหลี่ เค่อเฉียงยังเน้นว่า การเดินหนทางการพัฒนาอย่างสันติเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของจีน การรักษาอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนแห่งชาติก็เป็นเจตนารมณ์ที่คงมั่นของจีน หลัก 2 ประการนี้ไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของการรักษาความมั่นคงส่วนภูมิภาคและระเบียบสันติภาพของโลก จีนเป็นประเทศใหญ่ที่กำลังพัฒนา ยินดีที่จะแบกรับภารกิจสากลอันพึงมี และร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใช้ความพยายามเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

นอกจากนั้น นายหลี่ เค่อเฉียงยังได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ อาทิ ความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกระชับความร่วมมือระหว่างแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกง มาเก๊าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน เป็นต้น

(Ton/Lin)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
时政
v การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมหาประเทศแบบใหม่นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งสองประเทศ 2013-03-17 13:12:42
v นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนระบุ จีนจะเดินไปสู่หนทางการพัฒนาด้วยสันติวิธีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ 2013-03-17 12:44:20
v การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง 2013-03-17 11:56:10
v ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 2013-03-16 16:45:54
v คณะประธานการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 จัดประชุมครั้งที่ 8 2013-03-16 16:20:50
v นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายมานโมฮัน ซิงห์นายกรัฐมนตรีอินเดีย 2013-03-16 16:06:09
v นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี 2013-03-16 16:05:17
v นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายฟรองซัวส์ ออลลองด์ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 2013-03-16 16:04:27
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040