บทสัมภาษณ์นายเผิง เจา กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนกับการนึกถึงเศรษฐกิจและชีวิตประชาชนจีน ตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2015-03-10 18:42:47  cri

การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำปี 2015 กำลังจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายเผิง เจา กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน รองประธานสภาปรึกษาการเมืองเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีได้เข้าร่วมที่ประชุมเป็นครั้งที่ 13 เขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ และกล่าวว่า ในแต่ละปี เขาจะเตรียมญัตติสิบกว่าฉบับ ปีนี้ได้เตรียม 17 ฉบับ ส่วนประเด็นที่เขาสนใจมากที่สุดคือเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ชีวิตประจำวันของชาวกว่างซี ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีตั้งอยู่ชายแดนทางภาคใต้ของจีน ปัญหาความยากจนในเขตพรมแดนเป็นประเด็นที่นายเผิง เจา เฝ้าติดตามมาโดยตลอด เขากล่าวว่า

"หากเศรษฐกิจในเขตพรมแดนด้อยพัฒนา ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่สามารถยกขึ้นได้ ก็จะกระทบถึงการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์รอบประเทศ และกระทบถึงความมั่นคงของประเทศด้วย ดังนั้น ในฐานะเป็นกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ผมเห็นว่า พวกเรามีภาระหน้าที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเขตพรมแดน ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเขตพรมแดน และช่วยแก้ไขความยากลำบากของพวกเขา"

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีเป็นเขตท้องถิ่นระดับมณฑลแห่งเดียวของจีนที่มีพื้นที่ทั้งติดกับประเทศอาเซียนทางบกและทางทะเลกับประเทศอาเซียน จึงมีความได้เปรียบอย่างมากด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน แต่ละปี นายเผิงเจา ก็จะเสนอญัตติบางฉบับเกี่ยวกับอาเซียน เช่นในปีนี้ เขาได้เสนอ "ข้อเสนอว่าด้วยการสร้างเขตท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21" "ข้อเสนอด้านการเร่งการสร้างเขตสาธิตการค้าเสรีกับอาเซียนในเขตพรมแดนจีน" "ข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มการบริหารและการควบคุมเขตพรมแดนกว่างซี" และ "ข้อเสนอด้านการเร่งผลักดันการยกระดับเส้นทางสายไหมทางทะเล" เป็นต้น เขากล่าวว่า

"เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีมีความได้เปรียบอย่างมากในการดำเนินยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กว่างซีต้องถือโอกาสนี้ให้มั่น เน้นประเทศอาเซียน เร่งการฟื้นฟูเขตที่พัฒนาก่อน เพื่อส่งเสริมการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่ยกระดับขึ้น ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ สร้างช่องทางระหว่างประเทศที่เปิดสู่อาเซียน ให้เขตปกครองตกเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีนี้เป็นประตูที่เชื่อมเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 และเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม"

นายเผิง เจา กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนยังมีการท้าทายบางอย่าง ซึ่งต้องรับมือให้ดี พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้าง และจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยดี เพื่อสร้างบรรยากาศอันดีด้านการพัฒนา เขากล่าวว่า

"ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ทะเลจีนใต้ที่ยังไม่ค่อยมั่นคง ทำให้ไม่สามารถเปิดสู่อาเซียนได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่นัก ดังนั้น พวกเราจึงต้องรักษาอธิปไตยของประเทศ และพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้าง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ขณะเดียวกัน พวกเรายังต้องผลักดันโครงการความร่วมมือกับประเทศอาเซียนบางโครงการ เนื่องจากโครงการบางอย่างเจอกับอุปสรรคที่ถูกระงับด้วยตัวบทกฎหมายหรือกฎระเบียบบางประการ พวกเราต้องใช้มาตรการเพื่อศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยกันอย่างจริงจัง"

Toon/Ldan

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040