10 นโยบายใน"13-5" เพิ่มรายได้ชาวจีน (1)
  2015-11-16 11:29:04  cri

เมื่อเร็วๆ นี้ คำว่า "สือซานอู่" หรือ "สิบสามห้า" (13-5) กลายเป็นคำที่คุ้นหูกับชาวจีนทั่วประเทศ กระทั่งชาวต่างชาติที่สนใจเรื่องของจีน เพราะนี่จะส่งผลกระทบสำคัญยิ่งต่อชีวิตวามเป็นอยู่ของชาวจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 ครั้งที่ 5 ได้ผ่านข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 (2016-2020) ซึ่นับเป็นประเทศแรกของโลกที่รัฐบาลที่มากจากพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวที่สามารถวางแผนพัฒนาระยะ 5 ปี 13 ฉบับอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่สำคัญสำหรับชาวจีนทั่วไปคือ แผนพัฒนาฉบับนี้จะสร้างประโยชน์อะไรแก่ตนเอง เมื่อพิจารณาแผนอย่างละเอียดแล้วคงสรุปนโยบาย 10 ประการที่จะทำให้รายได้ชาวจีนเพิ่มขึ้น

ประการแรกคือ จนถึงปี 2020 รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น 1เท่าตัว

ข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 หรือ "สิบสามห้า" เสนอว่า บนพื้นฐานที่เศรษฐกิจจีนรักษาความเร็วในการเติบโตระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2020 มวลรวมการผลิตภายในประเทศหรือจีดีพีและรายได้เฉลี่ยต่อคนล้วนเพิ่มมากขึ้น 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2010

ทางการจีนเน้นว่า การนี่เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งขาติแสดงให้เห็นว่า เมื่อปี 2010 รายได้เฉลี่ยต่อคนในเมืองคือ 19,109 หยวน รายได้เฉลี่ยต่อคนในชนบทคือ 5,919 หยวน การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหมายถึงจนถึงปี 2020 รายได้เฉลี่ยต่อคนในเมืองจะเป็น 38,218 หยวน รายได้เฉลี่ยต่อคนในชนบทเป็น 11,838 หยวน กระเป๋าใส่สตางค์ของชาวจีนทั่วไปจะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ประการที่สอง เร่งปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

โดยเสนอว่า จะใช้นโยบายที่สามารถลดช่องว่างรายได้ เพิ่มรายได้ของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้ต่ำให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางให้มากขึ้น

ปัจจุบัน นโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคลของจีนคือเก็บภาษีจากเงินเดือนโดยตรง เพราะหน่วยงานหรือบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนแล้ว ทำให้ทางการสามารถเก็บภาษีอย่างสะดวก แต่การนี้ไม่ได้คำนึกถึงปัจจัยอย่างอื่น เช่นภาระครอบครัว

นายโหลว จี้เหว่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีนเคยชี้ให้เห็ว่า การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนั้น ขณะจัดเก็บภาษีรายได้ทั้งหมด ยังต้องรวมสภาพต่างๆ เช่น การแบกรับภาระของครอบครัวของผู้เสียภาษี เช่นต้องเลี้ยงดูกี่คน การผ่อนชำระเงินกู้ เป็นต้น เพื่อลดภาษีส่วนหนึ่ง ลดภาระของผู้เสียภาษีให้น้อยลง การนี้จะทำให้กระเป๋าสตางค์ของชาวจีนเต็มขึ้นด้วย

ประการที่สาม ลดอัตราค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมอย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมจีนรวมถึงการประกันชราภาพ การรักษาพยาบาล การตกงาน การได้รับบาดเจ็บและการคลอดบุตรเลี้ยงลูกทั้งหมด 5 ประการ อัตราประกันสังคมเหล่านี้รวมแล้วเกินกว่า 40% ของรายได้ที่เป็นเงินเดือน ในจำนวนนี้ หน่วยงานต้องจ่าย 30% ซึ่งเป็นอัตราค่อนข้างสูง

ข้อเสนอของ "สิบสามห้า" ระบุว่า ในอนาคต อัตราค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมจะลดน้อยลงในระดับที่เหมาะสม ซึ่งมิเพียงแต่จะลดภาระของวิสาหกิจให้น้อยลง ยังจะลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคมของส่วนบุคคล ทำให้ผู้ทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ประการที่สี่ ปรับปรุงกลไกขั้ตวิ่งของเงินเดือนขั้นต่ำให้สูงให้ขึ้น

สำหรับผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้ต่ำสุดนั้น การปรับปรุงกลไกขั้นวิ่งการเติบโตของเงินเดือนขั้นต่ำสุดมีความหมายสำคัญมาก ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของจีน มาตรฐานเงินเดือนขั้นต่ำสุดของเขตๆ ต้องมีการปรับอย่างน้อย 2 ปีครั้ง แต่สภาพที่เป็นจริงคือ บางเขตไม่ได้ปรับตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สถิติปรากฏว่า จนถึงปัจจุบัน ปีนี้ ทั่วป���ะเทศจีนมี 25 เขตได้ขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำสุดในจำนวนนี้ มาตรฐานสูงสุดคือนครเซี่ยงไฮ้และเมืองเซินเจิ้น แต่ก็ขึ้นเพียงกว่า 2,000 หยวนต่อเดือนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนขั้นต่ำสุดจะทำให้กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้แรงงานทั่วไปดูดีขึ้น

(In/Lin)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040