นายกฯ จีนพบผู้นำ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
  2016-03-24 11:59:36  cri
เมื่อบ่ายวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พบกับผู้นำ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่มาร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกและการประชุมเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2016

ขณะพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า จีนไทยมีความผูกพันเสมือนครอบครัวเดียวกัน ผู้นำสองประเทศรักษาการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือที่ได้ผลจริงทุกด้านพัฒนาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง จีนชื่นชมไทยที่ให้ความร่วมมือกับจีนในการตั้งกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และยินดีร่วมกับทุกฝ่าย สร้างความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้เป็นแบบอย่างของความร่วมมือภูมิภาค เขายังระบุด้วยว่า ด้วยความพยายามเป็นเวลา 1 ปี โครงการความร่วมมือรถไฟจีน-ไทยมีผลคืบหน้าสำคัญ หวังว่าสองฝ่ายจะดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุผลตามหลักแห่งการเกื้อกูลและอำนวยประโยชน์แก่กัน ให้ความร่วมมือและได้ชัยชนะด้วยกัน ส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ บุคลากร และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศรายทางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาระบุว่า การจัดประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกมีความสำคัญมาก เชื่อว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจะนำมาซึ่งความผาสุกกับทุกประเทศสมาชิก ไทย-จีนมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแนบแน่น มีการไปมาหาสู่กันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่บ่อยครั้ง จีนเป็น 1 ในหุ้นส่วนความร่วมมือที่ดีที่สุดของอาเซียน ไทยยินดีกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับจีน เดินหน้าโครงการรถไฟไทย-จีนอย่างจริงจัง ส่งเสริมการพัฒนาไปด้วยกัน

ขณะพบกับนายทองสิงห์ ทำมะวง นายกรัฐมนตรีลาวนั้น นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า ปีนี้เป็นปีแรกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นปีครบรอบ 25 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียน จีนจะสนับสนุนประชาคมอาเซียนเช่นที่แล้วๆ มา สนับสนุนลาวเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปีนี้อย่างเต็มกำลัง หวังว่า ลาวจะร่วมสร้างกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ประสบผลสำเร็จ

ด้านนายทองสิง ทำมะวงระบุว่า กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นสัญลักษณ์ว่า แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจะเป็นแม่น้ำที่สร้างความผาสุกและความร่วมมือกับ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำ ลาวยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามฉันทามติที่มีขึ้นในการประชุมผู้นำครั้งนี้

ขณะพบกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้น นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า หวังว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองฝ่ายจะรักษาการไปมาหาสู่กันต่อไป ขยายความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันทุกด้านให้มากขึ้น เดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทุกด้านระหว่างจีนกับกัมพูชาให้บรรลุผลมากขึ้น เขาระบุว่า จีน-กัมพูชาควรเชื่อมยุทธศาสตร์ให้ถึงกันเร็วขึ้น เดินหน้าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนมากขึ้น เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า รัฐบาลจีนจะสนับสนุนและช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ส่งเสริมนักธุรกิจจีนเพิ่มการลงทุนในกัมพูชา

ด้านสมเด็จฮุน เซนแสดงความยินดีต่อการจัดประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกด้วยความสำเร็จ ทั้งระบุว่า กัมพูชาสนับสนุนการสร้างประชาคมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันสำหรับกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กัมพูชาขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือ กัมพูชายินดีที่นักธุรกิจจีนเข้ามาขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการเกษตรมากขึ้น

ขณะพบกับนายไซ หมวก คำ รองประธานาธิบดีพม่านั้น นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า ไม่ว่าสถานการณ์พม่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จีนจะดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์กับพม่าเหมือนที่แล้วมา หวังว่าสองฝ่ายจะเดินหน้าความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมสัมพันธ์ และนิคมอุตสาหกรรม เสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น ร่วมรักษาสันติภาพและความสงบตามพื้นที่ชายแดนจีน-พม่า

ด้านนายไซ หมวก คำ ได้ฝากความปรารถนาดีของ พลเอก เต็ง เส่งมายังผู้นำจีน และระบุว่า พม่าให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับจีนมาก ถึงแม้พม่าจะอยู่ในช่วงถ่ายโอนอำนาจ แต่ก็จะเดินหน้าความร่วมมือฉันมิตรกับจีนต่อไป พม่าต้องการเพิ่มความร่วมมือกับจีนในโครงการอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน ทางหลวง และชลประทาน

ขณะพบกับนายฝ่าม บินห์ มินห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา ความสัมพันธ์จีน-เวียดนามปรากฏแนวโน้มการพัฒนาที่ดี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสองประเทศเยือนกันและกัน โครงการความร่วมมือทางทะเล ทางบก และทางการเงินที่ทำขึ้นกับผู้นำเวียดนามระหว่างการเยือนเวียดนามเมื่อปี 2013 ก็ประสบเบื้องต้น เชื่อว่า ขอเพียงสองฝ่ายใช้ความพยายามร่วมกัน ร่วมหารือในการบริหารจัดการข้อพิพาทต่างๆ สานสัมพันธ์ภาคประชาชนให้แนบแน่น ความสัมพันธ์จีน-เวียดนามก็จะมีอนาคตที่สดใส

ด้านนายฝ่าม บินห์ มินห์ได้ฝากความปรารถนาดีของผู้นำเวียดนามมาสู่ผู้นำจีน และระบุว่า เวียดนามจะจัดลำดับความสัมพันธ์กับจีนไว้เป็นกิจการทางการทูตอันดับต้นๆ ดั่งที่แล้วมา ยินดีรักษาการไปมาหาสู่กันในระดับผู้นำกับจีนต่อไป เชื่อมยุทธศาสตร์การพัฒนาถึงกัน บริหารจัดการข้อพิพาทต่างๆ อย่างเหมาะสม เดินหน้าความสัมพันธ์เวียดนาม-จีนให้พัฒนายิ่งขึ้นเรื่อยๆ

(TOON/LING)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040