จีนกับอาเซียนร่วมรับมือกับการท้าทายจากการขจัดความยากจน
  2016-06-23 16:59:00  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน
สำนักข่าวแห่งประเทศจีน---ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน ฟอรั่มการพัฒนาสังคมและการขจัดความยากจนจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีของจีน เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากจีนกับประเทศอาเซียน และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศกว่า 150 คน ร่วมอภิปรายหัวข้อ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนจีน-อาเซียน"

นายเจิ้ง เหวินข่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจน คณะรัฐมนตรีจีนกล่าวในที่ประชุมว่า การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในปัจจุบัน เป็นการท้าทายที่จีนกับประเทศต่างๆ กำลังเผชิญ รัฐบาลจีนจะมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนในประเทศ และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการลดจำนวนผู้ยากจน ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการพัฒนา

ที่ประชุมสดยอดว่าด้วยการพัฒนาของสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนปี 2015 มีมติว่า จะพยายามกำจัดความยากจนทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปจากโลกในปี 2030 นายเจิ้ง เหวินข่ายระบุว่า ขณะนี้ รัฐบาลจีนกำลังใช้ปฏิบัติอย่างแข็งขัน ประกันให้ประชากรยากจนในชนบททั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตสูงกว่ามาตรฐานผู้ยากจน และเสร็จสิ้นขจัดความยากจนระดับภูมิภาคให้สำเร็จภายในปี 2020 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่สหประชาติตั้งไว้ 10 ปี

เขาเน้นว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ หวังว่า รัฐบาลจีนจะเชิดชูนโยบายที่มีความสนิทสนิม ความจริงใจ อำนวยประโยชน์และปรองดองกับประเทศรอบข้าง มุ่งมั่นขยายการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการลดจำนวนผู้ยากจนกับประเทศอาเซียน ประยุกต์ใช้กลไกควมร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกัน และขจัดความยากจนร่วมกันด้วยผลสำเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทางด้านดร.เอเคพี มอคตัน รองเลขาธิการอาเซียนชื่นชมความพยายามของจีนในที่ประชุม เขากล่าวว่า หวังว่า จีนกับอาเซียนจะสร้างความสัมพันธ์แห่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ร่วมกันรับมือกับการท้าทายจากการขจัดความยากจน ช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและบริการทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น หวังว่า การสร้างความร่วมมือทวิภาคคีจะทำให้กลุ่มคนด้อยโอกาสในทุกประเทศอาเซียนจำนวนมากยิ่งขึ้นจะได้ประโยชน์จาการพัฒนาของจีน

I/F

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040