หมู่บ้านปาเห่า เขตกว่างซีใช้วิธี "จับคู่" เพื่อหลุดพ้นความยากจน
  2017-05-26 17:34:21  cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า จีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความกระตือรือร้นในการผลักดันภารกิจบรรเทาความยากจนของโลกมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ยากจนพ้นจากภาวะยากลำบาก จีนกำหนดเป้าหมายให้ผู้ยากจนจำนวนกว่า 40 ล้านคนพ้นจากความยากจนในปี 2020

หมู่บ้านปาเห่า ตำบลบ่านเซิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านยากจนของจีน หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตภูเขา แต่ก่อน ถูกตัดขากจากภายนอกเพราะไม่มีถนน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติให้การประเมินว่า หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

หมู่บ้านปาเห่าเป็นที่อยู่อาศัยชนเผ่าเย้า ชนเผ่าส่วนน้อยของจีน ทั้งหมู่บ้านมี 493 ครัวเรือน ในจำนวนนี้ ประชากรเกือบ 67% มีฐานะยากจน จนปีหลัง ๆ มา รัฐบาลได้สร้างถนนหนทางให้หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งก็ได้ทำให้ชาวบ้านพากันย้ายที่อยู่จากส่วนลึกของเขตเขามาสร้างบ้านใหม่ริมถนน จนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากทำถนนแล้ว หมู่บ้านปาเห่ายังได้ใช้วิธีการจับคู่ระหว่างชาวบ้านกับข้าราชการที่ทำงานในระดับตำบลและอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ชาวบ้านพ้นความยากจน โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับตำบลช่วยเหลือผู้ยากจน 7 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอช่วยเหลือผู้ยากจน 6 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่ทั่วไปช่วยเหลือผู้ยากจน 5 ครัวเรือน จนในที่สุด ครอบครัวยากจนทุกครอบครัวในหมู่บ้านปาเห่าต่างก็มีผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่เอง

เมื่อเรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของครอบครัวยากจน เรียนรู้รายรับรายจ่ายที่สำคัญของพวกเขาแล้ว ก็จะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ยากจนขอความช่วยเหลือและเงินทุนช่วยเหลือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุด เช่นทุนการศึกษา การประกันภัยจากผู้มีรายได้ต่ำสุด การประกันภัยของผู้สูงอายุ โอกาสการมีงานทำ และโอกาสการฝึกอบรมเป็นต้น

เขตกว่างซีได้กำหนดเกณฑ์การหลุดพ้นจากความยากจนรวม 8 ประการ ได้แก่ มีที่อยู่อาศัย มีน้ำดื่ม มีไฟฟ้าใช้ มีถนนหนทางเข้าถึง มีหลักประกันการศึกษาภาคบังคับ มีการหลักประกันการรักษาพยาบาล มีโอกาสเข้าถึงสื่อ มีรายได้ที่แน่นอน มีหลักประกันในชีวิตความเป็นอยู่ระดับต่ำสุด มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 3,100 หยวน

ด้วยวิธีการจับคู่ช่วยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านปาเห่ามีโอกาสไปหางานทำต่างถิ่นมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้พ้นจากความยากจน สิ่งที่คนกลุ่มนี้เรียกร้องคือ การสร้างถนนหนทางมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อไปมาหาสู่กับโลกภายนอก ด้วยเหตุนี้ นายถาน ฮั่นเฟิง ผู้รับผิดชอบของหมู่บ้านปาเห่าจึงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หวังว่า ผู้คนทั้งหลายให้ความสนใจหมู่บ้านปาเห่า ช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าเย้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และไม่ให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านตกอยู่ในภาวะยากจนอีกต่อไป

1  2  
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040