จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยความก้าวหน้าในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของเขตซินเจียง
  2017-06-01 16:37:12  Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 1 มิถุนายนนี้ สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนออกสมุดปกขาวเรื่อง ความก้าวหน้าในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง

สมุดปกข่าวเล่มนี้มีเนื้อหา 9 ส่วน ได้แก่ คำนำ สิทธิทางการเมือง สิทธิของพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางสิ่งแวดล้อม สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ

สมุดปกขาวเล่มนี้ระบุว่า ตั้งแต่ปี 1955 เป็นต้นมา จีนดำเนินระบบการปกครองตนเองในเขตซินเจียง ซึ่งได้คุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ เขตซินเจียง และประกันให้ประชาชนเขตซินเจียงเป็นเจ้าของบ้านเมือง หลังจากจีนดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศเมื่อปี 1978 เป็นต้นมา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของเขตซินเจียงเข้าสู่ยุคใหม่ สิทธิมนุษยชนของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงได้รับการคุ้มครองมากขึ้น

ปีหลัง ๆ นี้ รัฐบาลจีนวางแผนการพัฒนาและการปกครองเขตซินเจียงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดการให้เขตซินเจียงมีเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเป้าหมายโดยรวม ยืนหยัดการปกครองเขตซินเจียงด้วยระบบกฎหมาย ให้ชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงมีความสามัคคีกัน สามารถพัฒนาร่วมกัน และมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกัน ยืนหยัดการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเขตซินเจียงให้ดีขึ้นเป็นงานสำคัญ คุ้มครองให้ประชาชนเผ่าต่าง ๆ มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันในการพัฒนา การแบ่งปันผลงานการพัฒนา เพื่อให้สิทธิมนุษชนของเขตซินเจียงได้มีความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(Yim/Zhou)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040