กลุ่มบริกส์จะลงลึกความร่วมมือฉันหุ้นส่วน
  2017-09-05 16:59:10  cri

เมื่อวันที่ 4 กันยายนนี้ การประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นประธานการประชุมครั้งนี้

หลังผ่านการพัฒนามาเป็นเวลา 10 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มบริกส์มีส่วนในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง 50 % กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน กลุ่มบริกส์ยังมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่สองแห่งความร่วมกลุ่มบริกส์

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงสรุปประสบการณ์ความร่วมมือกลุ่มบริกส์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมว่า สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ความร่วมมือกลุ่มบริกส์สามารถดำเนินอย่างราบรื่นคือ ได้เดินบนหนทางแห่งความร่วมมือที่ถูกต้องดังนี้ สมาชิกกลุ่มบริกส์เคารพกัน ช่วยเหลือกัน เดินบนหนทาการพัฒนางที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศตน ประการที่สอง กลุ่มกริกส์มีเจตนารมณ์ที่เปิดกว้าง เกื้อกูลกัน และร่วมมือกัน เพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน โดยพยายามขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง อีกทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้าย กลุ่ม บริกส์ริเริ่มส่งเสริมความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมในประชาคมระหว่างประเทศ และได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาอื่น เพื่อสร้างบรรยากาศภายนอกที่ดีต่อการพัฒนา

ภายใต้สถานการณ์ที่มีคนจำนวนหนึ่งต้านกระแสโลกาภิวัตน์ และลัทธิกีดกันทางการค้าผงาดขึ้น ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับแนวทางของกลุ่ม บริกส์อย่างมาก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอข้อเสนอที่เป็น รูปธรรมเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือ และการประสานงานกันในกิจการระหว่างประเทศต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพิ่มการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนให้ระเบียบระหว่างประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร วัฒนธรรมและภาคเอกชน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความร่วมมือในทางปฏิบัติเป็นรากฐานของกลุ่มบริกส์ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมาแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่ได้บรรลุศักยภาพของความร่วมมืออย่างเต็มที่ จากสถิติ เมื่อปี 2016 ประเทศกลุ่มบริกส์มียอดการลงทุนในต่างประเทศรวม 1.97 แสนล้านดอลลาร์ แต่การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกมีเพียง 5.7% เท่านั้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริกส์ยังมีศักยภาพความร่วมมืออย่างมาก ต้องพยายามขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การเงิน การเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนให้ระเบียบระหว่างประเทศมีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้นว่า ในเมื่อ 5 ประเทศกลุ่มบริกส์มีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั่วโลกนับวันใกล้ชิดยิ่งขึ้น กลุ่มบริกส์ก็ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารทั่วโลกอย่างแข็งขันมากขึ้น หากไม่มีกลุ่มบริกส์เข้าร่วม ปัญหาระดับโลกที่สำคัญและเร่งด่วนหลายปัญหา ก็ยากที่จะคลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มบริกส์แสดงท่าทีและจุดยืนของตน รวมทั้งเสนอแผนแก้ไขปัญหาสันติภาพและการพัฒนาของโลกนั้น สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาคมโลก และมีส่วนช่วยต่อการพิทักษ์ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริกส์ด้วย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้น กลุ่มบริกส์จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะเปิดกว้าง เกื้อกูลกัน เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย มีความสมดุล และให้ทุกฝ่ายได้ชัยชนะร่วมกัน ต้องผลักดันการปฏิรูปการบริหารเศรษฐกิจโลก เพิ่มน้ำหนักของประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศกำลังพัฒนาในการบริหารทั่วโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลดช่องว่างระหว่างเหนือกับใต้ และเพิ่มพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก

ปีหลังๆ นี้ นอกจากกลุ่มบริกส์กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงแบบดั้งเดิมทแล้ว ยังได้พยายามขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้วย ทำให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกลายเป็นอีกเสาหลักของความร่วมมือกลุ่มบริกส์ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรละภาคเอกชนของกลุ่ม บริกส์ว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้นำ 5 ประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์บรรลุความเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ปีนี้ กลุ่มบริกส์ได้ดำเนินความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านนี้ในทุกด้าน ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายต่างๆ เช่น งานกีฬา งานภาพยนตร์ งานวัฒนธรรม และการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณ   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความเอาใจใส่และการสนับสนุนของผู้นำกลุ่มบริกส์ จะจัดกิจกรรมทำนองนี้เป็นประจำ และกลายเป็นกลไกอย่างหนึ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงทิ้งท้ายว่า ในกระบวนการความร่วมมือบริกส์ ทศวรรษแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จีนเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของกลุ่มบริกส์จะพัฒนายิ่งๆ ขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน และย่อมที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกิจการระหว่างประเทศ

(IN/cai)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040