ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยง-1
  2017-11-02 10:26:13  cri

กรุงปักกิ่งเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติมากว่า 3,000 ปี เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโลกมากที่สุดของโลก และมีโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณหรือวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน เป็นต้น แต่ในรายการวันนี้ เราไม่ได้แนะนำโบราณสถานที่มีชื่อเสียงของกรุงปักกิ่งเหล่านี้ เราขอแนะนำสถานที่ได้รับความนิยมในช่อง 2 ปีมานี้ให้ท่านผู้ฟัง ก็คือ "ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยง"

ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยง เป็นซอยสายหนึ่งในเขตเจียวเต้าโข่ว ทิศเหนือเริ่มจากถนนกู่โหลวตงต้าเจีย ทิศใต้ถึงถนนผิงอาน ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยงมีความยาวทั้งหมด 787 เมตร มีความกว้าง 8 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน เป็นเขตเก่าแก่ที่สุดเขตหนึ่งของกรุงปักกิ่ง จนถึงปัจจุบันมีประวัติกว่า 740 ปีแล้ว เป็น 1 ใน 25 เขตโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยงเดิมชื่อซอยหลัวโกว ภาษาจีน "หลัวโกว" มีความหมายว่าหลังค่อม ทั้งนี้ก็เพราะว่าซอยเส้นนี้มีพื้นที่ช่วงกลางค่อนข้างสูง ด้านใต้กับด้านเหนือค่อนข้างต่ำ ดูเหมือนคนที่หลังค่อม จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงเมื่อปี 1750 ได้ทำแผนผังเมืองปักกิ่ง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นซอยหนานหลัวกู่เซี่ยงตั้งแต่นั้นมา

ซอยหนานหลัวกู่เซี่ยงเป็นเขตเอกลักษณ์พิเศษของกรุงปักกิ่ง ซึ่งถือซอยหนานหลัวกู่เซี่ยงเป็นเส้นศูนย์กลาง สองข้างมีซอยเล็กซอยน้อยแตกออกไปมากมาย ในสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิง เขตบริเวณนี้ถูกเรียกว่า "เขตคนรวย" เคยมีขุนนางชั้นสูง ผู้มีฐานะสูง บุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายอาศัยอยู่ ตั้งแต่แม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิงจนถึงเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งแต่นักวรรณคดีจนถึงจิตรกรที่มีชื่อเสียง ล้วนเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ซอยทุกเส้นในบริเวณนี้ล้วนมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์จารึกไว้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040